Jellinek Harry Ösztöndíj

Pályázati lehetőség 4 fő V. éves orvostanhallgató részére a heidelbergi Ruprecht Karls Egyetemre, 10 hónapos kiküldésére.

A Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanácsa a Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetemre 4 fő V. éves orvostanhallgató 10 hónapos kiküldésére pályázatot hirdet.
A pályázaton kizárólag a 2015/2016-os tanévben V. éves orvostanhallgatók jelentkezhetnek.

A pályázatnak a következőket kell tartalmazni:

  • önéletrajz német nyelven (1 oldal),
  • a kidolgozandó diplomamunka tervezete német nyelven (maximum 2 oldal)

A következő okmányokat kell csatolni:

  • III.és IV.évf. kreditigazolás, ösztöndíjátlagok összesített átlaga
  • TDK Konferencián, OTDK Konferencián, Rektori pályázaton elért eredmények igazolása
  • TDK munkáról igazolás
  • Publikációs lista (külön feltüntetve a megjelent folyóirat cikkeket, előadás kivonatokat-absztraktokat és előadások jegyzékét)
  • középfokú német nyelvvizsga bizonyítvány másolata


A pályázatokat április 30-ig egy írásos és egy elektronikus példányban a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács Tehetségpont irodájában kell leadni (Nagyvárad téri Elméleti Tömb 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4, F4-es iroda. Telefon/Fax: 459-1500/56352, e-mail: tehetsegpont.se@gmail.com).

A pályázatok előbírálatát a Tehetséggondozó Tanács által kijelölt bizottság végzi. A bizottság tagjai a Tanács tagjaiból illetve az általuk felkért tudományos fokozattal rendelkező egyetemi kutatókból áll. Minden pályázatot legalább 2 egymástól független bíráló bírál. Adott intézetben TDK munkát folytató hallgató bírálatát az Intézet munkatársa nem végezheti. Indokolt esetben sor kerülhet a pályázó(k) szóbeli, német nyelven történő meghallgatására is.
A nyertes pályázók személyéről azonban a fogadó egyetem dönt.
A kinn tartózkodás költségeit a fogadó egyetem vállalja (szállás, ösztöndíj).

A pályázatot elnyert hallgató köteles:

  • gondoskodni a kiutazásáról, és biztosításáról,
  • az ösztöndíj lejártát követően, a Tehetséggondozó Tanács által meghatározott időpontban – de legkésőbb az ösztöndíj lejártát követő tanév végéig – nyilvános előadás formájában, beszámolni tudományos munkájának eredményéről.

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók automatikusan felvételt nyernek a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programjába.

Kapcsolódó honlapok