Pályázati lehetőség - Semsey Andor Mecénás Kör

Pályázati határidő: 2016. 11. 12. A Semsey Andor Mecénás Kör a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programját támogatva kutatási pályázatot ír ki, a program diákjai számára.


Semsey Andor Mecénás Kör – Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program Pályázati Felhívása

Kedves Kerpeles Hallgatók!

A Semsey Andor Mecénás Kör a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programját támogatva kutatási pályázatot ír ki, a program diákjai számára.

Pályázhat minden Kerpel Tehetséggondozó Programban résztvevő, az Általános Orvostudományi Karon, Fogorvostudományi Karon, Gyógyszerésztudományi Karon vagy Egészségtudományi Karon legalább egy éve TDK munkát végző hallgató vagy a Doktori Iskola PhD hallgatója. A kutatási téma nem megkötött. A kutatás érdemi részét a Semmelweis Egyetem intézeteiben vagy kutatólaboratóriumaiban, esetleg hazai kollaborációs helyszíneken kell elvégezni. Külföldön történő kutatást a pályázat nem támogat.

A pályázathoz kérjük csatolni a következő dokumentációt:

  • rövid, maximum 1 oldalas önéletrajzot (hol, kinél, milyen témában végez TDK munkát vagy PhD-t)
  • korábbi tudományos fórumon történt előadások listáját
  • publikációk listáját
  • a tudományos munka maximum egy oldalban összefoglalt tervét

A kutatási terv a csatolt formátumnak szigorúan megfelelő kell legyen! Az önéletrajz 1 oldalt ne haladja meg és tartalmazzon minden fontos díjat, elnyert pályázatot, versenyeredményt. Egy harmadik oldalon (külön oldal) pedig kérjük a publikációk és előadások listájának feltüntetését.

A pályázat 2 fő hallgató kutatásának támogatását teszi lehetővé.

A beérkezett pályázatokról a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács tagjaiból kijelölt bizottság dönt.

Sikeres pályázat esetén a támogatás egyszeri összege 100.000 forint, amely csak a megpályázott kutatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítható.

A pályázó a pályázat beadásával vállalja, hogy pályázatát rövid (10 perces) előadás formájában a Kerpel Tehetségnapon ismerteti.

Beküldési határidő: 2016.11.12. éjfél elektronikus formában a : tehetsegpont.se@gmail.com címre

Döntés: 2016. november 16.
A díjkiosztó időpontja: 2016. november 25. Visegrád

Kapcsolódó honlapok