Tudományos Diákszalon - Kerpel Tehetség Workshop

A Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Programja pályázatot hirdet 2018. február 16-17. között Tudományos Diákszalon Kerpel Tehetség Workshop hétvégén való részvételre. Helyszín: Hollókő, Castellum Hotel****

Semmelweis Egyetem

Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés

tudományos műhelyeinek fejlesztése” című,

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú

projekt-támogatás
2018. február 16-17. között

Tudományos Diákszalon

Kerpel Tehetség Workshop

hétvégén való részvételre.Helyszín: Hollókő, Castellum Hotel****

Pályázatok benyújtásának határideje: 2018. január 26. 14:00

 

A részvétel pályázati keretből támogatott, tehát térítésmentes.

Megpályázható helyek száma: 45-50 fő (ebből legfeljebb 15 PhD-hallgató).

 

A program célja: Pályaorientáció

·         Pályaorientáció: A Semmelweis Egyetem vezető oktatóinak előadásai

·         Pályázók köre: Mindazok, akik a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának 2017/2018. tanév tavaszi szemeszterében nappali tagozatos hallgatói, továbbá akik a Semmelweis Egyetem ÁOK, FOK, GYTK, ETK, EKK, valamint a Pető András karának a 2017/2018. tanév tavaszi szemeszterében nappali tagozatos hallgatói és ugyanebben a félévben:

·         regisztrált tudományos diákkörösök (TDK), vagy

·         a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program tagjai, vagy

·         a Korányi Frigyes Szakkollégium tagjai

·         a Pető András kar TDK hallgatói

 

A jelentkezés menete:

·         Jelentkezni kizárólag a mellékelt pályázati adatlap (lehetőség szerint számítógéppel végzett) kitöltése útján lehetséges. (A pályázati adatlap letölthető: INNEN.)

·         A pályázati adatlap kitöltésénél legyenek figyelemmel arra, hogy a feltüntetett jogcímek pontértéke a megadott információk alapján egyértelműen kiszámítható legyen.

·         A pályázati adatlapon feltüntetett jogcímeket igazolni szükséges. Ezen igazolásokat a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell. (Csak a minden szükséges információval együtt feltüntetett, igazolt jogcímek jutalmazhatóak.)

·         Kérjük, hogy a kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázati adatlapokat és a vonatkozó igazolásokat egy lezárt borítékban legyenek szívesek eljuttatni a pályázatkezelő iroda (NET, Fszt. 4.) munkatársainak (Szluka Beáta, és Czalbert-Halasi Katalin) 2018. január 26. 14:00-ig.

·         Túljelentkezés esetén a pályázatok rangsorolásra kerülnek, amelynek szempontrendszerét a mellékelt tájékoztató tartalmazza.

·         A pályázatkezelő iroda a beérkezett pályázatok rangsorolását követően 2018. február 2. 24:00-ig írásban értesíti az érintetteket az eredményről és a szükséges további teendőkről.

·         A programmal kapcsolatban további tájékoztatást kaphat a pályázatkezelő iroda munkatársaitól (Szluka Beáta) e-mailben (tehetsegpont.se@gmail.com), és

(Czalbert-Halasi Katalin) (kerpeltehetseg@gmail.com).

 

 

Kelt: Budapest, 2018. január 17.

          

Kapcsolódó honlapok