Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

ÚNKP-18-4 Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjban a fogadó felsőoktatási intézményben oktatói, kutatói tevékenységeket ellátó és MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülő 45 év alatti fiatal oktatók, kutatók részesülhetnek.

Az Ösztöndíj célja:

A 2018/2019. tanévre kiírt Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató, a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása, amelynek eredménye a kutatási tervben vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, tevékeny részvétel az intézményi tudományos iskola építésében, továbbá az MTA kutatócsoportjai és a felsőoktatási intézmények közötti tudományos együttműködés elősegítése.

Pályázat benyújtására jogosultak:

Jelen ösztöndíjpályázatra azon, az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó:

 1. az MTA nyílt pályázatán Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat elnyert vagy 2018. évi nyílt pályázatára pályázó, ÉS
 2. várhatóan szeptember 1. – 2019. június 30. között Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében ösztöndíjas jogviszonyában álló azon személyek nyújthatnak be pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor a fogadó felsőoktatási intézménnyel 2018. szeptember 1. – 2019. június 30. közötti oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya legkésőbb 2018. szeptember 1. napjáig várhatóan keletkezik.

További jogosultsági kritériumok: Pályázati Felhívás 4. pontja!

Az ösztöndíj összege: 200.000 Ft/hó/fő.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap időtartamú jogviszony 2018. szeptember 1. – 2019. június 30. között.

Pályázati Felhívás dokumentumai:

Bolyai+ Pályázati Felhívás

Bolyai+ Ösztöndíj Működési Szabályzat

Bolyai+ SE Ügyintézők

Bolyai+ Tudományági Besorolás

Bolyai+ Ütemterv

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

Papír alapon, 1 példányban (hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva):

 • pályázati adatlap (sablon szerinti formában)
 • a pályázó által aláírt, eredeti ÚNKP Bolyai+ kutatási terv (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában),
 • kitöltött, eredeti szándéknyilatkozat (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában). Az aláíratást az egyetem munkatársai intézik!
 • a pályázó által aláírt, eredeti Pályázói Nyilatkozat (a Pályázati Adatlap mellékletét képező sablon szerinti formában),
 • az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről, vagy a 2018. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázata keretében a pályázat befogadásáról szóló értesítés.

Elektronikus formában CD-n vagy DVD-n, 2 példányban (nem újraírható CD-n, vagy DVD-n):

 • pályázati adatlap szerkeszthető excel formátumban
 • pályázati adatlap szkennelve
 • kutatási terv szerkeszthető word formátumban
 • kutatási terv szkennelve
 • szándéknyilatkozat szkennelve
 • pályázói nyilatkozat szkennelve
 • az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről, vagy a 2018. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázata keretében a pályázat befogadásáról szóló értesítés szkennelve

Felhívjuk a figyelmet, hogy a CD-n, DVD-n benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben postára adott és a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes.

Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.

Kötelezően benyújtandó pályázati dokumentumok sablonjai:

Bolyai+ Kutatási Terv

Bolyai+ Pályázati Adatlap

Bolyai+ Pályázói Nyilatkozat

Bolyai+ Szándéknyilatkozat

Benyújtás módja, helye:

A fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve kell postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként benyújtani:

Dr. Szél Ágoston, rektor részére

Semmelweis Egyetem, Rektori Hivatal

1085 Budapest, Üllői út 26.

Benyújtási határidő: 2018. május 10. (postára adás dátuma)

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Pályázati felhívást és a kiíráshoz kapcsolódó pályázati dokumentumokat!

További információ:

Bolyai+ intézményi koordinátor:

Sallai Péter (459-1500/55449, sallai.peter@semmelweis-univ.hu)


A felhívás eredeti oldala

Kapcsolódó honlapok