I. Semmelweis Tudományos Workshop – egy inspiráló visegrádi hétvége

A Nemzeti Tehetség Program (NTP-FKT-M-15-0008) és egyetemünk Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programjának, valamint a Tudományos Diákköri Tanácsnak a támogatásával szeptember 27-28-án, Visegrádon került megrendezésre első alkalommal a Semmelweis Tudományos Workshop tehetséges és érdeklődő, tudományosan kiemelkedő eredményt elérő diákjaink részére. A konferencia során a kiváló oktatók által tartott előadások, számos ritkán érintett, de annál fontosabb témát jártak körül, mint a tudománykommunikáció, a kutatás és a klinikum egymás mellett élése, az inspiráló szakmai környezet fontossága, az itthon vagy külföldön való elhelyezkedés dilemmája, a Tudományos Diákkör működése vagy éppen a család és a nők helyzete a kutatói pályán. Számos értékes gondolatot vihettek haza a tudományos pályájuk kezdetén járó PhD hallgatók, valamint graduális képzésben résztvevő diákkörösök. Ők javarészt a Kerpel –Fronius Tehetséggondozó Program-tagjai vagy éppen a Korányi Frigyes Szakkollégium égisze alatt tevékenykedő diákok voltak. Az előadók között pedig ott volt Ligeti Erzsébet Professzor Asszony, Rosivall László, Katona István, Kellermayer Miklós és Merkely Béla Professzor Úr, Alpár Alán, Szabó Dóra intézetvezető, Zana Ágnes tanárnő, Jermendy Ágnes doktornő. Elmúlt években folytatott munkájáról számolhatott be színvonalas prezentációk keretében összesen öt hallgató, akik közül hárman idegen nyelven adtak elő. A nagy horderejű eredmények mellett a kutatási témák széles palettájának felvonultatása is rendező elv volt az előadó diákok kiválasztásakorA rendezvényt Prof. Fekete György, a Tehetséggondozó Program elnökének hallgatósághoz intézett kedves szavai nyitották. Professzor Úr kiemelte, hogy a tehetséget, mint a drágaköveket a kőzet rétegeiből elő kell ásni. Erre a gondolatra reflektált Szabó Attila egy Goethe idézettel:
„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most,
ezzel visszatartod őt fejlődésében.
De ha olyannak látod, amilyenné lehetne,
ezzel előre segíted őt életútján.”

A rendezvényen jelen volt egyetemünk számos professzora között Dr. Gerber Gábor a Fogorvostudományi Kar dékánja, Prof. Merkely Béla a Tudományos Diákköri Tanács elnöke, valamint egyetemünk kancellárja, Dr. Szász Károly is, aki a Semmelweis Egyetem aranytartalékának nevezte a diákok tanulni vágyását.

Itt került sor a Kiváló Mentor és a tehetséggondozó program hallgatói számára alapított Kerpel-díj Kerpel Tehetségnapon megszokott átadására is. Kerpel-díjban a Baráti Kör és a Tehetséggondozó Program támogatásával Kellermayer Dalma és Huszár N. István részesültek. A program idei évi kiváló mentora, a mentoráltak visszajelzései alapján Ifj. Dr. Sótonyi Péter lett. Szintén ezen az estén került kiosztásra az Astellas Pharma Kft. alapkutatási támogatása két PhD ösztöndíjas és egy TDK-munkát végző ifjú kutatónak, valamint létrejöhetett további három hallgató hasonló összegű támogatása a Tehetségggondozó Program segítségével. A díjazott hallgatók: Dr. Ács Balázs, Dr. Bajnok Anna, Dr. Benke Kálmán, Jánoska Ádám, Somogyi Vivien, Dr. Sódar Barbara.
Kiváló tudományos és közéleti munkájukért elismerésben részesült Lévai Eszter, Dr. Módos Dezső, Stark Klára Alíz, és Vass Zsolt.
Sokéves tehetséggondozást támogató munkájukért Kerpel emlékérmet kapott Prof. Szél Ágoston Rektor Úr, Prof. Merkely Béla Klinikai Rektorhelyettes Úr, a TDT Elnöke, az Astellas Pharma Kft. és Szluka Bea a Tehetséggondozó Program koordinátora.
A pénteki tudományos programot a jelenlévők által biztosított kulturális összeállítás zárta, ahol tehetséges hallgatók barokk furulyán és kamarazenekarral előadott produkciói mellett elhangzott egy saját vers, valamint a dal műfajába is belekóstolhattunk egy meghívott előadóművész által.
Szombaton közösségépítő programként a résztvevők a visegrádi palota tárlatvezetésére és egy lovagi bemutatóra látogattak, valamint a reneszánsz tánckultúrával ismerkedtek. Ezután kihasználva a környék nyújtotta lehetőségeket meglátogathatták a közeli Mátyás-forrást.
A sokszínű, több területet érintő program kiváló lehetőséget biztosított a Semmelweis Tudományos Workshopra látogató hallgatóknak a nem-mindennapi ismeretszerzésre számos területen és reméljük nagyban hozzájárult a jövőbeli helytállásukhoz a kutatói pályán. Mindemellett kiváló lehetőség volt egymás és egymás munkájának megismerésére.

Lévai Eszter


A Semmelweis Egyetemen a I. Semmelweis Tudományos Workshop az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóvoltából, a „Tehetségút a Semmelweis Egyetemen” NTP-FKT-M-15 kódjelű pályázat keretében valósult meg.

Kapcsolódó honlapok