Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program

Az egyetem Szenátusa az egyetem tehetséges hallgatóinak felkutatására és folyamatos gondozására az egyetem korábbi professzoráról, Kerpel-Fronius Ödönről elnevezett tehetséggondozó programot hozott létre. A programban az egyetem Kiválósági Listáján szereplő magyar és idegen nyelvű hallgatók közül azok vehetnek részt, akiket az egyetem Tehetséggondozó Tanácsa személyes elbeszélgetés alapján arra méltónak tart.

Kerpel_Fronius Ödön program diákjaiAz egyetem Szenátusa az egyetem tehetséges hallgatóinak felkutatására és folyamatos gondozására a szorosan vett egyetemi tanulmányok előtt, alatt és után 2007-ben az egyetem korábbi professzoráról, Kerpel-Fronius Ödönről elnevezett tehetséggondozó programot hozott létre. A Tehetséggondozó Program elsődleges célja, hogy az egyetemre érkező, ill. itt tanuló tehetséges diákokra felfigyeljen, és kiemelten kezelje őket.

A programba alapvetően formális kritériumok (tanulmányi átlag, elért eredmények) alapján lehet jelentkezni. A legjobbak a „Kiválósági listára” kerülnek, majd a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programba a diákok személyes felvételi beszélgetés után juthatnak be. A diákok a Tehetséggondozó Programba kerüléssel elsősorban kiemelt szakmai irányítást, valamint az egyetem és a szponzorok által biztosított ösztöndíj lehetőségeket kapnak. A Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programban részt vevő hallgatók számára az egyetem Tehetséggondozó Tanácsa mentort biztosít. A mentor a hallgatónak nemcsak a szűken vett szakmai előrehaladását segíti, hanem általános emberi fejlődését is figyelemmel kíséri. A Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programot a Tehetséggondozó Tanács irányítja. Tehetséggondozó Tanács tagjai az egyetem oktatóiból kerülnek ki. Ezek a személyek saját életpályájukkal is példát mutatnak a fiataloknak és egyúttal elkötelezettek a tehetséggondozás iránt. A jelenleg mentorált hallgatóink száma 120 fő. Diákjainkat 50 aktív mentor támogatja és kíséri figyelemmel. Az idén várhatóan 12-18 hallgató kerül ki a programból. Azok a hallgatók, akik befejezik PhD tanulmányaikat, illetve kikerülnek az egyetem kötelékei alól, a Kerpel-Alumni szervezetbe kerülnek.

A felvett hallgatók személyes mentorálása és életútjuk követése mellett a következő programok kerülnek rendszeresen megrendezésre. Májusban és decemberben programunk egyik kiemelkedő tudományos-kulturális rendezvénye a Kerpel nap, melyen a tehetséges hallgatóink bemutatják a tudomány és a kultúra területén elért eredményeiket. Ez alkalommal kerül sor a Kerpel díjak és plakettek átadására is. Partner középiskolai megállapodásunk keretében egyetemünk neves oktatói tartanak sikeres előadásokat az egyetem 19 partner középiskolájának diákjai számára. Emellett évente egy alkalommal Tehetségnapot tartunk számukra, melyen a diákok betekintést nyernek az egyetemen folyó klinikai és kutató munkába. Kerpel Ösztöndíjból, a különböző Alapítványok és pályázatok által nyújtott forrásból évente 30 hallgató kongresszusi részvételét vagy kutatói tanulmányútját támogatjuk. A Tehetséggondozó Tanács aktívan részt vett a Freiburgi, Heidelbergi Egyetem és az ausztria Lions program által nyújtott ösztöndíj pályáztatásában. Elért eredmények között sikeres PhD védések, TDK Konferencia-helyezések, Rektori pályamunka díjazások, számos publikáció, nemzetközi ösztöndíjak sikeres pályázata szerepel a hallgatók részéről. Hallgatóink, mentoraink, rendszeres aktív résztvevői a kulturális és egyéb közösségépítő programokon, kirándulásokon, opera, színházlátogatásokon. A program önálló honlappal rendelkezik, ahol a legfrissebb hírek és eredmények elérhetőek.

Kapcsolódó honlapok