Felhívás a XXI. Korányi Frigyes Tudományos Fórumra

A konferencia alapvető célja, hogy közös rendezvény keretében biztosítson előadási lehetőséget fiatal kutatók, klinikusok, gyógyszerészek, és tudományos diákköri munkában, valamint a doktori képzésben résztvevő hallgatók számára. Fontos feladata emellett, hogy elősegítse a diszciplínák közötti tudományos kapcsolatfelvételt, teret adjon a társegyetemek és az orvostudomány határterületeit más felsőoktatási intézményekben kutató hallgatóknak tudásuk bemutatására, összevetésére, megmérettetésére.


Felhívás a Korányi Frigyes Szakkollégium
XXI. Tudományos Fórumára


A Semmelweis Egyetem Korányi Frigyes Szakkollégiuma szakmai rendezvénysorozatának keretében 2016. március 10-én és 11-én, immár huszonegyedik alkalommal rendezi meg a Korányi Frigyes Tudományos Fórumot.

A Fórum célja, hogy előadási lehetőséget nyújtson fiatal kutatók, klinikusok, gyógyszerészek és TDK munkában részt vevő hallgatók számára, elősegítve a diszciplínák közötti tudományos kapcsolatfelvételt. A bírálóbizottságok vezetésére nemzetközileg is elismert szaktekintélyeket kértünk fel. A legjobb előadók szponzoraink által felajánlott értékes díjakban részesülnek.

Akik angol nyelven küldik be absztraktjukat és angolul mutatják be kutatásukat azok közül nemzetközi zsűri dönti el, kinek az előadása jut ki a Bridges in Life Sciences 11th Annual Scientific Conference-re. A tavalyihoz hasonlóan a Fórumot az egyetem nem magyar anyanyelvű hallgatói számára is meghirdetjük, így a konferencia két nyelven, magyarul és angolul zajlik majd.

A prezentációk időtartama 8 perc, melyet 6 perces vita követ. A Fórumra való jelentkezés a regisztrációs lap kitöltésével és az absztraktok feltöltésével történik a www.harsfa.semmelweis.hu oldalon. Itt a jelentkezési lap kitöltésekor a jelentkezőknek lehetőségük van megjelölni, hogy kutatási témájuk mely szakterülethez kapcsolódik. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a szekciók besorolásánál a változtatás jogát fenntartjuk.

Az absztraktoknak tartalmazniuk kell a munka célkitűzését, alkalmazott módszereit, a kapott eredményeket és az ebből levonható következtetések rövid összefoglalását. Mindez szóközökkel együtt maximum 2300 karaktert tehet ki.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a beérkezett absztraktok előzetes elbíráláson esnek át. A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy az általa nem megfelelőnek ítélt előadás-kivonatokat poszter szekcióba sorolja illetve visszautasítsa. A poszterek mérete 90x120 cm. Az absztraktfüzetben azok az elfogadott előadás-kivonatok is megjelennek, melyek a fenti keretek miatt nem kerülhetnek előadásra vagy poszter szekcióba.

Az absztraktok felöltésére 2016. január 20. és február 10. között van lehetőség.
Határidő: 2016. február 10. 24:00

A regisztrációs díj 4000 Ft, melyet az előadóknak a helyszínen kell befizetniük.

A konferenciával kapcsolatos további információk a www.harsfa.semmelweis.hu oldalon érhetőek el. A fórummal kapcsolatos levelezés és bővebb tájékoztatás a kftf2016@gmail.com e-mail címen, illetve a 06-20-825-9631 telefonszámon lehetséges.

Kapcsolódó honlapok