Kiválósági lista

Az egyetem Szenátusa az egyetem tehetséges hallgatóinak felkutatására és folyamatos gondozására az egyetem korábbi professzoráról, Kerpel-Fronius Ödönről elnevezett tehetséggondozó programot hozott létre.

A programban az egyetem Kiválósági Listáján szereplő magyar és idegen nyelvű hallgatók közül azok vehetnek részt, akiket az egyetem Tehetséggondozó Tanácsa személyes elbeszélgetés alapján arra méltónak tart. Az egyetem Kiválósági Listájára tanulmányi, tudományos és egyéb kiemelkedő teljesítményeket összefoglaló pályázattal az egyetem adott évfolyamán tanuló 35 éven aluli hallgatóinak kb. 5%-a kerülhet fel.

Képzést gazdagító formák a Kiválósági Listára került tehetséges hallgatók és fiatal oktatók számára:

  • Az egyetemre felvett elsőéves tehetséges hallgatókat az egyetem ösztökéli a szakkollégiumába való jelentkezésre és személyükről szakkollégiumot, a Hallgatói Önkormányzat instruktorait és a TDK Tanácsot értesíti. Az instruktorok és a TDK Tanács a szakkollégiummal karöltve programot dolgoz ki az elsőéves tehetséges hallgatók orientálására, és számukra az érdeklődésüket felkeltő egyetemi lehetőségekről (tudományos és szakmai előadások, rendezvények, az egyetem könyvtárának szolgáltatásai, az egyetem Baráti Körének programja, diákköri konferenciák, versenyek, stb.) rendszeresen ismertetőket juttat el.
  • Az egyetem a Hallgatói Önkormányzattal a HuMSIRC-kel és az ERASMUS irodával együttműködésben megteremti annak a lehetőségét, hogy tehetséges hallgatóinak fokozott lehetőségei legyenek külföldi részképzésben való részvételre.
  • Az egyetem lehetőséget biztosít arra, hogy tehetséges hallgatói a Doktori Iskola kutatás-fejlesztési munka módszertanáról, etikájáról, tudományos kommunikációról, CV és pályázat írásról, menedzseri, életvezetési készségekről, az ismeretek gyakorlati hasznosítási lehetőségeiről, a vállalkozási készséget segítő ismeretekről, a szellemi tulajdon védelmével és hasznosításával kapcsolatos ismeretekről szervezett kurzusait látogathassák. Szükség és igény szerint elősegíti ilyen kurzusok indulását.
  • A tehetséges hallgatóknak az egyetem speciális lehetőségeket teremt az MSc szakjaira való jelentkezésre, és e szakok párhuzamos végzésére, az egyetem PhD programjaiba való - az MD-PhD képzés törvényi felhatalmazása híján akár informális, a kurzusok látogatásában kimerülő - bekapcsolódásra, illetve a rezidens képzésre való orientációra és felkészülésre.
  • A tehetséges hallgatók számára az egyetem Tehetségbónusz programot hirdet, az általuk felvett egyetemi kurzusok költségeit a térítésmentes 360+36 kreditpontnyi határon túl az egyetem magára vállalja.
  • Az egyetem forrásokat biztosít a tehetséges hallgatói és fiatal oktatói találkozási lehetőségeinek és önszerveződésének elősegítésére.
    Az egyetem 35 éves korukig szervezetten nyomon követi tehetséges hallgatóinak sorsát a doktori, rezidensi képzés során és után.


Kapcsolódó honlapok