Az egyetem Kiválósági Listájára való bejutás szabályrendszere

A Tanács korábbi döntése alapján a Kerpel-Fronius Ödön tehetséggondozó programba az egyetem Kiválósági Listáján szereplő magyar és idegen nyelvű hallgatók közül azok kerülnek be, akiket a Tehetséggondozó Tanács személyes elbeszélgetés alapján arra méltónak tart. A Kiválósági Listáról az előzetes várakozások szerint az ott szereplő hallgatók kb. fele lesz a Tehetséggondozó Program résztvevője. Az alábbi szabályrendszer e folyamat szabályainak részletes kifejtését célozza.

Bekerülés az egyetem Kiválósági Listájára

A Kiválósági Listára való bekerülés ponthatárát az alábbi tevékenységekre kapott pontok alapján úgy kell meghúzni, hogy arra az egyetem adott évfolyamán tanuló magyar nyelvű hallgatóinak kb. 5%-a kerüljön be. (Ennek alapján az I. és II. év Kiválósági Listái egyenként kb. 40-50 főt tartalmazhatnak, a Doktori Iskola hallgatóinak Kiválósági Listája kb. 25 fős lehet).

A. Tanulmányi eredményre adható pontok

 • az addigi kredit-index 4 egész feletti része hússzorosának megfelelő pont, illetve elsőévesek esetén az aktuális felvételi pontszám és a minimális felvételi pontszám különbségének a maximális és minimális felvételi pontszám közötti különbséggel képzett hányadosa szorozva hússzal
 • tanulmányi versenyeredmények: nemzetközi (pl. diákolimpia, EU ifjú tudós verseny) I-II-III 6/5/4, országos (pl. OKTV) első 3/tíz/döntő/második forduló 4/3/2/1, helyi, regionális, megyei (pl. Semmelweis Egyetem) I-II-III díjak: 2/1/1 pont (megjegyzés: ha az adott verseny csapatverseny volt, fele pontszám jár)

B. Tudományos teljesítményre adható pontok

 • egyetemi vagy regionális középiskolai TDK konferencia I, II, III hely: 3,2,1 pont
 • országos TDK konferencia (innovációs verseny) I, II, III hely (ill. különdíj): 6,4,2 pont
 • rektori pályázat (esszéversenyek, pl. Természet Világa) I, II hely, III. hely/dicséret: 3,2,1 pont


 • elsőszerzős hazai tudományos cikk: 2 pont; társszerzős 1 pont
 • elsőszerzős nemzetközi tudományos cikk: 6 pont; társszerzős 3 pont
 • további 2 pontot kap, aki a szakterületi PhD követelményt eléri, 4 pontot, aki ezt jelentősen (másfélszeresével) meghaladja
 • elsőszerzős előadás/poszter hazai tudományos (nem diákköri) konferencián: 2 pont
 • elsőszerzős előadás/poszter nemzetközi tudományos (nem diákköri) konferencián: 4 pont (idézhető, elsőszerzős absztrakt esetén további 1 pont)
 • tudományos díjak: érdem szerint, de általában: 2-4 pont/díj

C. Egyéb érdemekre adható pontok

 • színvonalas, legalább egy féléves demonstrátori tevékenység, vagy PhD mellett végzett oktató munka: 2 pont (a félévek számától függetlenül)
 • nyelvvizsga: felsőfok 4 pont, középfok: 2 pont
 • sporteredmény: olimpiai/világ érem 20, Európa/Universiade I-II-III 9/6/3, magyar I-II-III 6/4/2 pont
 • kiemelkedő kulturális eredmény: érdem szerint, de általában 2-4 pont/díj-kiállítás-stb.
 • közéleti tevékenység: érdem és intenzitás szerint fontos tisztségenként maximum 2 pont időtartamtól függetlenül; összességében az erre kapható pontok mértéke nem haladhatja meg a 8-at

Megjegyzés:
A Doktori Iskola hallgatóira a vonal alatti pontok vonatkoznak csak. Az Egészségtudományi Kar hallgatóira vonatkozó pontrendszert a Kar tehetséggondozó szabályzata tartalmazza.

A pályázatokban szereplő anyagokat a Tanács Titkársága a Tanács erre megbízott tagjainak felügyeletével összesíti. Az összesített pontok alapján kialakul az egyetem hallgatóinak karonként és évfolyamonként, illetve a Doktori Iskolában külön vett rangsora, amely rangsorban a Tanács ezzel foglalkozó ülésén „vonalat húz” és a e vonal feletti hallgatók válnak a Kiválósági Lista részeseivé.

Kapcsolódó honlapok