Mentorok

A Tehetséggondozó Tanács

Az egyetem a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program irányítására Tehetséggondozó Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) alapít. A Tanács tagjait és elnökét a Rektor bízza meg 3 éves időtartamra. A Tanács kapcsolatot tart fenn a tehetséggondozásban érintett egyetemi szervezetekkel (TDK Tanács, szakkollégium, Doktori Tanács, Technológiai Transzfer Iroda, Hallgatói Önkormányzat, Instruktori Öntevékeny Csoport, HuMSIRC, stb.)

A Tanács dolgoztatja ki és fogadja el az egyetemi tehetséggondozás többletlehetőségeinek formáit és az e többletlehetőségekben részesülők körének kritériumait is. A Tanács gondoskodik e lehetőségek és kritériumok, valamint az odaítélés folyamatának nyilvánosságáról és ellenőrizhetőségéről. A Tanács tagjai rendszeresen és aktívan részt vesznek az egyetem TDK konferenciáján, az OTDK-n, a rektori pályázatok bírálatában és néhány kiválasztott ösztöndíj (így pl. a heidelbergi, freiburgi, ERASMUS, stb.) odaítélésében. A Tanács az egyetem vezetőinek, mentorainak, tehetséges diákjainak, fiatal oktatóinak bevonásával évente egyszer konferenciát szervez az egyetemi tehetséggondozás feladatainak áttekintésére.
A Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó program mentorai részére, egy mentorált hallgató esetén 0,5 kontaktóra/hét, több hallgató esetén pedig 1 kontaktóra/hét elszámolható.

A Tehetséggondozó Tanács tagjai:   

Dr. Alpár Alán

Dr. Alpár Alán

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Bemutatkozás
Oktató- és kutatómunkámat 1994 óta végzem egyetemünkön. Már tudományos diákkörös hallgatóként lelkesen csatlakoztam az orvostanhallgatók képzésének hivatásához, amit demonstrátorok nevelése, TDK és PhD hallgatók képzése, majd külföldi tanulmányutak után önálló kutatólabor kiépítése követett. Feleségem és öt gyermekem segít az élet egészséges egyensúlyának megtartásában.

Szakmai önéletrajz
Végzettség
általános orvos

Tudományos fokozatok
2002: PhD
2012: med. habil
2016: DSc

Kutatási témák
Kalcium-kötő fehérjék működési mechanizmusa. Funkcionális anatómiai változások neurodegenerációban. Központi idegrendszeri regeneráció. A központi idegrendszer extracelluláris mátrixának felépítése és funkciói.

Hosszabb külföldi tanulmányutak
2002-2004: Paul Flechsig Agykutató Intézet, Universität Leipzig, Németország
2010-2011: Aberdeen Egyetem Orvoskutató Intézet, Skócia, Egyesült Királyság
2011-2013: Karolinska Intézet, Stockholm, Svédország


Mentori motiváció

A kiváló képességű és kiemelkedően motivált hallgatók személyes vezetése hálás és élvezetes feladat. Az ismeretek elsajátítása (tanulás és kutatás) közben ezernyi kérdés merül fel mindannyiunkban: hogyan, mikor és merre lépjünk, döntsünk vagy váltsunk szakmánkban, illesszük mindezt össze magánéletünkkel. Az adottság, hogy a szakmai akadályokat könnyebben vesszük, nem feltétlen segít abban, hogy pályánk, életünk formálásában sikerrel és örömben tudjunk eligazodni, elkerüljük a vargabetűket, lecsapjuk a vadhajtásokat, észrevegyük a megfelelő, de sokszor szűk ösvényt. Egy személyes mentor, aki mindezeket kibogozza, hiszem, egy sikeres és boldog felnőtt élet indításához nagy segítség lehet.

Dr. Bödör Csaba

Dr. Bödör Csaba

I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Dr. Budai Marianna

Dr. Budai Marianna

Gyógyszerészeti Intézet

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 2001-ben szereztem diplomát. Doktori munkám során hatóanyagok liposzómába zárásával és a kialakuló molekuláris kölcsönhatások vizsgálatával foglalkoztam a Biofizikai- és Sugárbiológiai Intézetben, majd elért eredményeimért kitüntetéses doktori avatásban részesültem. Jelenleg - a Gyógyszerészeti Intézetben - nano-gyógyszer-szállítórendszerek kutatása a témám. Gyógyszertechnológia gyakorlatokat vezetek magyar és angol, valamint biofizika gyakorlatokat magyar és német nyelven.

 

Prof. Dr. Csermely Péter

Prof. Dr. Csermely Péter

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Csermely Péter kutatási területe a stresszfehérjék működésével (www.chaperone.sote.hu) és a hálózatokkal (www.linkgroup.hu) kapcsolatos. Eddig tíz könyve és több mint kétszáz tudományos cikke jelent meg, amelyre több mint 2800 idézetet kapott. 1995-ben ő indította el a középiskolás tudományos diákköri mozgalmat (www.kutdiak.hu), amely több mint tízezer diáknak adott kutatási lehetőséget. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (www.tehetsegpont.hu) alapító elnöke, Magyar Biokémiai Egyesület alelnöke és a Cell Stress Society International volt elnöke. Több hazai és nemzetközi kitüntetés, így az EU Descartes-díjának a birtokosa.

Dr. Fekete Andrea

Dr. Fekete Andrea

I. sz. Gyemekklinika
Prof. Dr. Fekete György (elnök)

Prof. Dr. Fekete György (elnök)

II. sz. Gyermekklinka

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
1944-ben született Budapesten. 1968-ban Kerpel-Fronius Ödön professzor MTA ösztöndíjas állásán kezdett dolgozni a II. sz. Gyermekklinikán. Csatlakozhatott Schuler Dezső professzor genetikai kutatócsoportjához a veleszületett chromosoma-rendellenességek és a malignus daganatképződés összefüggéseinek vizsgálatával.
Szakképesítései: csecsemő- és gyermekgyógyászat, humángenetika, klinikai farmakológia. 1972/73-ban a Marburgi Gyermekklinikán, 1977/78-ban a München-Neuherbergi Sugár- és Környezetkutató Intézetben, 1987/88-ban Indianapolisban az Orvosi Genetikai Intézetben végzett kutatómunkát. 1990-ig az MTA állásán dolgozott a II. sz. Gyermekklinikán, majd docensi, professzori és 1994-ben tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést kapott.
Az MTA doktora címet 1992-ben, a molekuláris genetikai diagnosztika gyermekgyógyászati alkalmazásáról írt értekezéséért kapta. 1993-ban a SOTE Kiváló Oktatója címmel tüntették ki. Szerkesztésében valósult meg a Nelson Textbook of Pediatrics alaptankönyv 1995. évi első és 1998. évi átdolgozott magyar nyelvű kiadása. Az Egyetemi Parlamentnek és az Egyetemi Tanácsnak több éven át volt tagja. Együttműködést kezdeményezett az Amerikai Magyar Orvosszövetséggel, támogatásukkal sok hazai orvostanhallgató végezhetett gyakorlatot az Egyesült Államokban. A Magyar Gyermekorvosok Társasága elnöke, a Magyar Humángenetikai Társaság főtitkára volt, tudományos és egyetemi bizottságok tagja. Az European Society of Paediatric Research és a Royal College of Physicians tagjai közé választották.

Prof. Dr. Kellermayer Miklós

Prof. Dr. Kellermayer Miklós

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Dr. Kiss András

Dr. Kiss András

II. sz. Patológiai Intézet
Dr. Lenti Katalin

Dr. Lenti Katalin

Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

Szakmai életút:
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék adjunktus
(Oktatott tárgyaim: Élettan-kórélettan, Biokémia, Életfolyamatok molekuláris mechanizmusai, Kutatói attitűdformálás és szakmai kompetenciafejlesztés I-II.) (2008-tól)
Kürt Alapítványi Gimnázium (1998-tól) biológia-kémia szakos tanár

Iskolai végzettség:
Közoktatásvezetői és pedagógus szakvizsgával záruló szakirányú végzettség (2008)
ELTE TTK Doktori iskola, PhD. Biológia Tudomány (2005)
ELTE TTK Biológia-kémia szakos középiskolai tanár (1998)
ELTE TTK Okleveles biológus (1997)

Kutató munka:
Hálózatos rendszerek vizsgálata (2008-tól)
Idegrendszeri éretlenség mértéke a tanulók körében a közoktatás minden szintjén, a fejlesztési lehetőségek (2008-tól)

2008 óta négy középiskolai diák TUDOK konferencia megjelenés és helyezés, négy egyetemi hallgató TDK-OTDK megjelenés, helyezések, nívó díj, rektori pályamunka II. helyezett.

Prof. Dr. Ligeti Erzsébet

Prof. Dr. Ligeti Erzsébet

Élettani Intézet

Élettan professzor, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
Végzettség: általános orvos
Tanulmányutak: Grenoble-i Nukleáris Központ Biokémiai Osztály, Heidelbergi Egyetem Farmakológia Intézet, Harvard Egyetem Rákkutató Intézete
Kutatási terület: sejtélettan, fagociták működése, kis G-fehérjék szabályozása
PhD vezetés: 11 végzett hallgató, jelenleg 3 PhD hallgató
Publikációk: www.sote.hu/Élettani Intézet/munkatársak/Ligeti Erzsébet   

Dr. Szabó Attila (titkár)

Dr. Szabó Attila (titkár)

I. sz. Gyermekklinika

Végzettség: Általános orvos, Csecsemő- és gyermekgyógyász, Nephrológus
Fokozatok, tudományos címek: 1999 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola PhD , 2008 MTA Doktora
Kutatási téma (2001-2006): A transzplantált vese hosszú távú túlélését befolyásoló faktorok vizsgálata. Az ischémia/reperfúziós vesekárosodás vizsgálata. Kardiovaszkuláris állapot felmérése krónikus vesebeteg és vesetranszplantált gyermekekben.
Tanulmányutak: Esseni Egyetem Nephrológiai és Magasvérnyomás Osztálya, támogató: DAAD
Morgantowni Egyetem, Élettani Intézet támogató: NIH
Tudományos pályadíjak, kitüntetések felsorolása: Magyary Zoltán Postdoktori Ösztöndíj, Richter Gedeon Kutatási Díj, Petényi Díj, Bolyai János Postdoktori Ösztöndíj, Hársing László Díj, Jendrassik Ernő Díj
PhD vezetés: 3 végzett PhD, jelenleg 2 hallgató

Prof. Dr. Sótonyi Péter (tiszteletbeli elnök)

Prof. Dr. Sótonyi Péter (tiszteletbeli elnök)

Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Sótonyi Péter egyetemi az orvostudományok doktora, az MTA rendes tagja. 1963-ban szerzett orvosi diplomát a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi karán. Megszakítás nélkül dolgozik az egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében. 1992 és 2003 között, mint tanszékvezető egyetemi tanár. Szakorvosi képesítést szerzett igazságügyi orvostan, kórbonctan és kórszövettanból, ill. egészségbiztosításból. 1997-től 2000-ig az ÁOK dékánja, 2000-2003-ig a Semmelweis Egyetem rektora volt. 2001-től az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöke. 1993-tól az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatója. A Patológiai Tudományok Doktori Iskolájában vezeti a Közegészségügyi és Egészségtudományi doktori programot. Főbb érdeklődési területe a forenzikus patológia és az új módszerek lehetősége az igazságügyi orvostan gyakorlatában.

Prof. Dr. Szél Ágoston

Prof. Dr. Szél Ágoston

Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet

Budapesten született 1955-ben. 1974-ben érettségizett a Budapesti József Attila Gimnáziumban, angolul, oroszul és németül tanult. Egyetemünkön általános orvosi diplomát szerzett 1980-ban. 1989-ben kandidátus, 1996-ban az MTA doktora lett és habilitált. 1997-ben elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. Egyetemi pályafutását a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézetben töltötte, ahol ma intézetigazgató egyetemi tanár. 1993 óta a Doktori Tanácsa elnöke, egyben a Molekuláris Orvostud. DI törzstagja és témavezetője. Korábban az ÁOK oktatási dékánhelyettese volt. Elnöke vagyok a Kar Oktatási és Kreditbizottságának és tagja a Habilitációs Bizottságnak. Évekig volt OTKA zsűrielnök, a Bólyai Ösztöndíj bíráló bizottsági tagja; az FTT szakbizottsági tagja, az Oktatási Minisztérium tanácsadója, a Magyar Örökség Díj Kuratóriumi tagja. Elnöke a Magyar Anatómusok Társaságának és tagja más tudományos társaságoknak. Érdeklődési területei: anatómia, szövettan, fejlődéstan, idegtudomány, fejlődésbiológia, klinikai anatómia; összehasonlító fotoreceptor- és retinamorfológia, színeslátás, elektron­mikroszkópia. Tudományos tevékenységeit 150 közlemény, 350-es kumulatív IF, 1400 idézettség jelzi. Hosszabb-rövidebb tanulmányutat töltött Brüsszelben, Berlinben, Göteborgban, Lundban, Lyonban és San Diegóban. Az Eü. Min. Kiváló Dolgozója és a SOTE Kiváló Dolgozója kitüntetésben; Lenhossék-díjban; Huzella-díjban és Ipolyi Arnold-díjban részesült.

Prof. Dr. Varga Gábor

Prof. Dr. Varga Gábor

Orálbiológiai Tanszék

Budapesten született 1956-ban. Az ELTE-n szerzett okleveles biológus diplomát 1980-ban, 1986-ban pedig ugyanitt egyetemi doktori címet kapott. Kandidátusi fokozatot 1992-ben, habilitációt 1998-ban, MTA doktora címet 2001-ben nyerte el. Az egyetem elvégzésétől 2002-ig az MTA KOKI-ban dolgozott, utoljára a Gasztrointesztinális Kutatások Laboratóriumának vezetője volt. 1993-tól oktat és kutat az FOK Orálbiológiai Tanszékén. 2002-ben neveztek ki a Tanszék vezetőjévé, 2003-ban pedig egyetemi tanári címet nyert. Kutatási területem ma a molekuláris élettan, az orális biológia és a fogorvostudomány határterületére esik. Nős, felesége Kassay Krisztina az ELTE-n főkönyvtáros. Négy gyermekük van.

Dr. Zsembery Ákos

Dr. Zsembery Ákos

Orálbiológiai Tanszék

Egyéb mentorok

Prof. Dr. Buday László

Prof. Dr. Buday László

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet


Prof. Dr. Freund Tamás

Prof. Dr. Freund Tamás

MTA KOKI

Dr. Geiszt Miklós

Dr. Geiszt Miklós

Élettani Intézet

Élettani Intézet

Dr. Göbl Gábor

Dr. Göbl Gábor

Honvéd-, Katasztrófa-orvostani és Oxiológiai Tanszék

Prof Dr. Gyires Klára

Prof Dr. Gyires Klára

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Prof. Dr. Horváth Ildikó

Prof. Dr. Horváth Ildikó

Pulmonológiai Klinika

Dr. Igaz Péter

Dr. Igaz Péter

II. Sz. Belgyógyászati Klinika

Prof. Dr. Kamondi Anita

Prof. Dr. Kamondi Anita

Neurológiai Klinika

Dr. Káldi Krisztina

Dr. Káldi Krisztina

Élettani Intézet

Dr. Kerpel-Fronius Sándor

Dr. Kerpel-Fronius Sándor

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Végzettség

általános orvos, 1964 Semmelweis Egyetem

 

Tudományos fokozatok

1977    orvosi laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga

1979    klinikai farmakológiai szakvizsga

1972    a biológiai tudományok kandidátusa(A mitochondriumok működésének elektronmikroszkópos hisztokémiai vizsgálata)

1988    az MTA doktora (A citosztatikumok klinikai farmakológiai értékelése)

1995    Habilitáció, SOTE, orvosi tudományág, klinikai farmakológia

 

Kutatási témák: . klinikai farmakológia, klinikai gyógyszerfejlesztés, onkológiai gyógyszerek 

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

1967-1968 (1 év): ösztöndíj, Karolinska Institute, Farmakológiai Intézete, Stockholm

1972-1974 (18 hónap): ösztöndíj, A.P.Sloan Fellowship in Neurobiology, Maryland University, Baltimore, USA

1974 (6 hónap): ösztöndíj, EMBO (European Molecular Biology, Organization), Stockholm, University, Biokémiai Intézet, Stockholm, Svédország

1984 (7 hónap): ösztöndíj, Free University of Amsterdam, Onkológiai Intézet, Amsterdam, Hollandia

1987-1988 (1 év): Wayne State, University, Hematológiai és Onkológiai Intézet, Detroit, USA

2016-: visiting professor,  King’s College, Dept. of Pharmaceutical Medicine, London   


Mentori motiváció: követni és támogatni az új kutató nemzedék munkáját, átadni a tapasztalatokat, lehetőség szerint támogatást nyújtani a kutatási élet során felmerülő nehézségek megoldásában

Dr. Kovács Tibor

Dr. Kovács Tibor

Neurológiai Klinika

Dr. Kriván Gergely

Dr. Kriván Gergely

Egyesített Szent István és Szent László Kh, Gyermekhematológiai és Őssejt- transzplantációs Osztály

A Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinikán 1982-től az immunológiai munkacsoport tevékenységében vettem részt, majd 1991-től az első hazai gyermek csontvelő-transzplantációs központ létrehozásában és munkájában működtem közre. Kiemelten foglalkozom a primer immunhiányos állapotban szenvedő betegek kezelésével, osztályunk az ország legnagyobb primer immundefektus központjaként működik.  2010 óta vezetem a Magyar Gyermekonkológiai Hálózatot.

Végzettség

Általános orvos (1982), csecsemő- és gyermekgyógyászat (1986), neonatológia (1989), hematológia (1994), fertőző betegségek (1986)

 

Tudományos fokozatok

2003 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola: PhD

 

Kutatási témák

Érdeklődési területem elsősorban a klinikai immunológia - ezen belül is a primer és szekunder immunhiányos állapotok -, a hematológia, infektológia, és e szakterületek egyik speciális kapcsolódási területe, a vérképző őssejt-átültetés.

 

 Hosszabb külföldi tanulmányutak

1991: Hollandia, Leiden University Hospital: csontvelő-átültetés

1991: Németország, Tübingen Universitatklinik: csontvelő-átültetés

1992-93: Izrael, Jeruzsálem, Hadassah Hospital): csontvelő-átültetés


Mentori motiváció

 

Az orvostudomány specializálódásával egyre kisebb rálátással rendelkezünk az egész emberre, a holisztikus szemlélet háttérbe szorult. A vérképző őssejt-átültetés egy nehéz, teljes embert követelő szakterület, amely a hematológia, immunológia, infektológia és a (gyermek) belgyógyászat szintézisén alapul. Az immunológiailag sérült betegek diagnózisa, kezelése, gondozása igazi klinikai munka, amelyben a tapasztalatnak hatalmas jelentősége van. Különleges, életre szóló kapcsolat alakul ki az orvos és a beteg között, ami manapság nem jellemző. Munkatársaimnak a kreativitást, a csapatszellemet és a közös gondolkozás képességét igyekszem átadni. A hierarchikus orvosi rendszerek helyett a gyógyító közösség jelentőségét hangsúlyozom, ahol az érvek és a tudás demokráciája érvényesül.

Prof. Dr. Lakatos Péter

Prof. Dr. Lakatos Péter

I. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Madách Krisztina

Dr. Madách Krisztina

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Dr. Major Ottó

Dr. Major Ottó

OITI

Prof. Dr. Merkely Béla

Prof. Dr. Merkely Béla

Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Dr. Moldvay Judit

Dr. Moldvay Judit

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Tumorbiológiai Osztály

Pályámat patológusként kezdtem, majd két éven át Párizsban végeztem kutatómunkát. 1993-2014 között tüdőgyógyász-klinikai onkológusként dolgoztam, 2006-2014 között a SE Pulmonológiai Klinikán. Jelenleg az Országos Korányi Intézetben dolgozom és végzek tüdőrákkal kapcsolatos transzlációs kutatásokat. Részt veszek a Nemzeti Agykutatási Program „Agyi áttétet adó daganatok vizsgálata” c. alprogramjában. Emellett továbbra is aktív oktató és mentor vagyok a Semmelweis Egyetemen.


Végzettség:

Általános orvos (SOTE ÁOK, 1987), Patológus szakorvos (1993), Tüdőgyógyász szakorvos (1997), Klinikai onkológus szakorvos (2006), European Diploma in Respiratory Medicine (2008), Egészségügyi Szakmenedzser (2008)

 

Tudományos fokozatok

1999: PhD

2008: med. habil.

 

Kutatási témák

Tüdőrákok prognosztikai és prediktív faktorainak vizsgálata. Tüdőrákok agyi áttéteinek klinikopatológiai és molekuláris genetikai vizsgálata. Génmintázatok prediktív értékének vizsgálata tüdőrákban. Immunterápia prediktív markereinek vizsgálata tüdőrákban.

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

1991-1993: Párizs (ARC ösztöndíj, INSERM U-370)

1996-2000 (összesen 7 hónap): Nancy (INSERM ösztöndíj, INSERM U-14)Mentori motiváció

Mentoráláskor mindig arra törekszem, hogy úgy ismerkedjem meg a Hallgatóval, ahogyan azt több mint 2000 évvel ezelőtt tették a görög iskolákban, hosszú séták közbeni beszélgetések során... A folyamatos kapcsolattartás révén megismerhetem gondjait, kétségeit, a munka/kutatás kapcsán felmerülő nehézségeit, amit közösen oldunk majd meg, de nagyrészt támaszkodván az én szakmai és emberi tapasztalataimra. Szerencsés, ha a mentorált Hallgatóval közös szakterületet is találunk, mert így konkrét segítséget is nyújthatok egyes kérdésekben saját tudásom, vagy szakmai kapcsolatrendszerem révén. Fontosnak tartom az elvárások megfogalmazását, a rövid- és hosszú távú tervezésben való segítést, valamint a motiváció folyamatos fenntartását. Nagyra értékelem a kölcsönös bizalmat, mert a közösen kitűzött célokat csak így tudjuk majd megvalósítani.

Dr. Müller Veronika

Dr. Müller Veronika

Pulmonológiai Klinika

Tüdőgyógyász-onkológusként a tüdőbetegségek diagnosztikájának és ellátásának legmagasabb szintű megvalósítását tekintem a legfontosabbnak. Magyarországon kiemelt centrumként az interstitialis tüdőbetegek, szervtranszplantáltak és súlyos légúti obstrukcióban szenvedők ellátásában vállal munkacsoportom központi szerepet. Számos más diszciplinával történő együttműködés segíti a klinikai és a kutató munkát.

Végzettség

Általános orvos

Tüdőgyógyászat, klinikai onkológia és laboratóriumi medicina szakorvos

 

Tudományos fokozatok

2002: PhD

2010: habilitáció

2017: DSc

 

Kutatási témák

Pulmonológiai stresszállapotok vizsgálata, melyből kiemelendők az ismeretlen eredetű tüdőfibrózis (EMPIRE regiszter), autoimmun és egyéb immuneredetű tüdőbetegségek, tüdő- és egyéb szerv/szövettranszplantáltak pulmonológiai eltérései, súlyos légúti obstrukcióval járó kórállapotok vizsgálata.

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

1995-1997: Esseni Egyetem, Essen, Németország

2001-2002: West Virginia University, Morgantown, USA


Mentori motiváció

 

Klinikai orvosi munka iránt elkötelezett hallgatókkal kutatócsoportomban kiváló eredményeket értünk el az utóbbi években. Ennek kapcsán szerzett több éves együttműködés nagyon jó emberi kapcsolatokat eredményezett. Célom, hogy egy adott kérdés iránt elkötelezett leendő kollégát segítsek a klinikai (belgyógyászati jellegű) orientációban, aktuális kutatómunkája adta lehetőségek megvilágításában, nemzetközi és hazai pályázatokon történő sikeres részvételben. A személyes konzultációk az orvosi pálya minden területére őszintén kiterjednek.

Prof. Dr. Monos Emil

Prof. Dr. Monos Emil

Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet

Eötvös József Gimn, Bp („Kitűnő Tanuló” éé)
BOTE (1959, Summa cum laude)

Intézetigazgató (1990-2000, SOTE)

Oktatási rektorhelyettes (1995-1999, SOTE)

PhD program és iskolavezető (1995-2015, SOTE)

Ob/Eü mérnökképzés (1993-, alapító és oktató, rektori megbízott, SOTE/BME)

SE Baráti Kör elnök (2002-)

Semmelweis Emlékbiz (2015-, elnök, t.elnök)

Adj Prof Physiol (1988-, MCW Physiol, USA)


Végzettség

MD, fiziológus szakorvos

 

Tudományos fokozatok

1970: Orv tud kandidátus/PhD

1982: MTA Dr

 

Kutatási témák

Vénás rendszer működésének adaptív mechanizmusai. Anyai magatartás.

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

1965 (félév): Leningrádi Pavlov Élettani Intézet (SzU)

1972-73: Pennsylvania Egyetem Bockus Kutató Intézete (USA)

1982-87: Wiscosini Orvosegyetem (MCW) Élettani Intézete, Milwaukee (USA)

Mentori motiváció

 

Nagyra értékelem a Kerpel FÖ Tehetséggondozó Programot. Oktatói, tudományos kutatói és közéleti tapasztalataim alapján szívesen segítenék fiatal, útkereső leendő kollégáknak problémáik/kérdéseik elemzésében, egyetemi és társadalmi beilleszkedésükben.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt

Dr. Nagy Zoltán Zsolt

Szemészeti Klinika

1986-ban végzett általános orvosként, azóta szemorvosként dolgozik. Jelenleg a SE Szemészeti Klinikájának igazgatója és az Egyetem Egészségtudományi karának dékánja. Fő témája a szemészeten belül a hályog- és refraktív sebészet.

Eddig több mint 600 tantermi, kongresszusi előadást tartott, számos európai és nemzetközi kongresszus meghívott előadója volt.

Felfedezte az ultraibolya sugárzás (szolárium, napozás) károsító hatását a refraktív sebészeti beavatkozásokat követő ún. avaszkuláris sebgyógyulás időszakában (3-6 hónappal a beavatkozást követően).

2008. augusztusában a világon elsőként végzett femtolézeres hályog sebészeti műtétet, ennek tapasztalatait nemzetközi közleményekben publikálta.

2010-től folyamatosan a Magyar Műlencseimplantációs és Refraktív Sebészeti Társaság (SHIOL) kongresszusán az Élő Sebészeti Műtétek szervezője volt, phacoemulsificatiós- és femtolézeres hályogműtétet mutatott be a kongresszus résztvevőinek.


Végzettség

1985. angol-magyar orvos szakfordító

1986. általános orvos

1991. egészségügyi felsőfokú menedzser

1992. szemészet szakvizsga

2016. gyermekszemészet licenc vizsga

 

Tudományos fokozatok

1997: PhD

2003: med. habil.

2004: MTA doktora

2014: FEBO

 

Kutatási témák

Szürkehályog- és refraktív sebészet. Szaruhártya betegségek. Femtolézeres hályog és refraktív sebészet

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

1991. Helsinki Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinika, Helsinki (Finnország), Prof. A. Tarkkanen

1994 – 1995. Friedrich-Alexander Universitat, Erlangen-Nürnberg (Németország).

Témavezető: Prof. GOH Naumann (1 éves DAAD-ösztöndíj)

1999 – 2000. Moorfields Eye Hospital, London (Egyesült Királyság): szemészeti plasztikai sebészet, orbita sebészet (1 éves Fellowship)Mentori motiváció

Tehetséges fiatalok szakmai és emberi segítése.

Prof. Dr. Noszál Béla

Prof. Dr. Noszál Béla

Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Dr. Novák Márta

Dr. Novák Márta

Magatartástudományi Intézet

Dr. Nyírády Péter

Dr. Nyírády Péter

Urológiai Klinika

Dr. Prohászka Zoltán

Dr. Prohászka Zoltán

III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Purebl György

Dr. Purebl György

Magatartástudományi Intézet

Dr. Réthelyi János

Dr. Réthelyi János

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Az orvosi diploma megszerzése után 4 évig a Magatartástudományi Intézetben tevékenykedtem PhD-hallgatóként. 2003-ban kezdtem rezidensként a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikán. Kis megszakításokkal azóta itt dolgozom, tavaly óta igazgatóként. Amikor nem a munkahelyem vagyok, akkor feleségemmel és 3 gyerekemmel csinálok éppen valamit.


Végzettség

SOTE ÁOK, 1999

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, 2003

 

Tudományos fokozatok

PhD, 2003

 

Kutatási témák

pszichiátriai genetika, pszichiátriai betegségek molekuláris és neurobiológiai háttere, pszichofarmakológia, bioetika

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

2006: Utrechti Orvosegyetem, Pszichiátriai Klinika

2012-2013: Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, CaliforniaMentori motiváció

 

Fontosnak tartom, hogy az Egyetemen a hallgatók és az oktatók közösen gondolkodjanak: kutatási kérdésekről, orvosi témákról, az oktatás javításának lehetőségeiről és általában az élet nagy kérdéseiről. Minden olyan fórumot fontosnak tartok, ahol megvalósul ez a típusú interakció. A Kerpel-Fronius program eddig is nagyszerű hallgató-oktató találkozásokra adott lehetőséget

Prof. Dr. Rosivall László

Prof. Dr. Rosivall László

Kórélettani Intézet

Prof. Dr. Sarkadi Balázs

Prof. Dr. Sarkadi Balázs

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dr. ifj. Sótonyi Péter

Dr. ifj. Sótonyi Péter

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék

Végzettség
    általános orvos
    általános sebészet
    érsebészet
    egészségbiztosítás
    igazságügyi szakértő – sebészet

Tudományos fokozatok
2004: Ph.D.
2014: med.habil

Kutatási témák
A Nociceptin/Orphanin FQ kardiovaszkuláris megbetegedésekben és a stressz válaszban betöltött szerepének klinikai vizsgálata.
A mechanikai stressz thrombus képződés folyamatában betöltött szerepének vizsgálata humán mintákon
Az aorta aneurizmák radiológiai vizsgálata és geometriai modellezése
Hosszabb külföldi tanulmányutak
1993: HUMSIRC cseregyakorlat, Can Ruti University Hospital, Barcelona-Badalona, Spanyolország, általános sebészet, 1 hónap
1994: HUMSIRC cseregyakorlat, Medizinische Hochschule Hannover, Németország, általános sebészet, 1 hónap
1995: TEMPUS-ERASMUS ösztöndíj, Catholic University of Leuven, Belgium, általános, mellkas és szívsebészet, 3 hónap
1997-1998: DAAD ösztöndíj, Medizinische Hochschule Hannover, Németország, Department of Transplantation and Surgery, 10 hónap, témavezető: Prof. Dr. Björn Nashan
1998: SFB Forshungs Project, Medizinische Hochschule Hannover, Németország, Department of Transplantation and Surgery, 5 hónap, témavezető: Prof. Dr. Björn Nashan

Mentori motiváció
„Nem az győz, aki a legtöbb tehetséggel rendelkezik, hanem az, aki tudja, hogyan kell tehetségét használni!” (Bob Gass). A Kerpel Frónius Ödön Tehetséggondozó Program kiemelt fontosságú része a Semmelweis Egyetem graduális és a korai postgraduális oktatásának. Az átlagon felüli teljesítményt – legyen az tudomány, művészet, sport - meg kell becsülnünk és tehetségeinket segíteni kell abban, hogy pályájukat a legjobb íven kezdjék el. Mentorként legfőbb feladatomnak azt tartom, hogy a rám bízott hallgatók mindennapokban felmerülő problémáira a saját látásmódomnak és tapasztalatomnak megfelelően gyakorlati válaszokat adjak. Szakmai kérdésekben a hallgatók leginkább a tudományos vagy klinikai témavezetőjükre támaszkodhatnak. Viszont gyakran érnek olyan válaszutakhoz, amikor külső szemlélőként véleményem segítséget jelenthet a döntéseik meghozatalában. Az elmúlt években én legalább annyit tanultam a rám bízott hallgatóktól, mint amennyi segítséget én adhattam nekik.

Dr. Sőti Csaba

Dr. Sőti Csaba

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Prof. Dr. Szabolcs Zoltán

Prof. Dr. Szabolcs Zoltán

Szívsebészeti Klinika

Dr. Szűcs Attila

Dr. Szűcs Attila

Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Dr. Tamási Lilla

Dr. Tamási Lilla

Pulmonológiai Klinika

A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikán 1997 óta dolgozom fekvőbeteg osztályon és a járóbeteg ellátásban, illetve azóta aktívan részt veszek a medikusoktatásban is. 2009-ben önálló fekvőbeteg osztály vezetésére kaptam felhatalmazást, azóta osztályvezetőként dolgozom. Emellett a légzésfunkciós laboratórium vezetője vagyok. Szívesen foglalkozom TDK-s és PhD hallgatókkal.

Az országban egyedülálló Semmelweis Egyetem Terhes Asztma Szakambulancia egyik alapítója, és 2006 óta vezetője vagyok. Az ambulancián az egész országból érkező légúti allergiás betegek ellátását végezzük a terhesség és szoptatás ideje alatt.


Végzettség

1997-ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán

Tudományos fokozatok

Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola, Légzőszervrendszeri megbetegedések program 2006 PhD.

Habilitáció kelte: 2014.06.30.

Semmelweis Egyetem Tudományág: orvostudomány; Szakterület: pulmonológia

 

Kutatási témák

Asztma, COPD, Asztma terhességbenMentori motiváció

 

Szeretek oktatni, szeretek fiatalokkal foglalkozni, szívesen segítek a medikusoknak a pályakezdés nehézségeinek leküzdésében.

Prof. Dr. Túry Ferenc

Prof. Dr. Túry Ferenc

Magatartástudományi intézet

Dr. Vág János

Dr. Vág János

Konzerváló Fogászati Klinika

1995-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. Fog- és szájbetegségek illetve Konzerváló és Fogpótlástani szakvizsgát szereztem 1997-ben és 2006-ban. A Konzerváló Fogászati Klinikán részt veszek a fogorvostanhallgatók és rezidensek gyakorlati és elméleti képzésében. Kutatásaim felölelik az állatkísérleti modelleket, a sejtbiológiai és humán klinikai vizsgálatokat. Fő érdeklődési területem az orofacialis képletek vérkeringés szabályozása és regenerációja.


Végzettség

fogorvos

 

Tudományos fokozatok

2003: PhD

 

Kutatási témák

A szájképletek regenerációja különös tekintettel a fogbélre, a parodontiumra és a nyálmirigyekre. Vérkeringés, angiogenezis.

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

2003-2005 Dublin Dental School & Hospital, Trinity colleges, Írország


Mentori motiváció

A Fogorvostudomány területén kimagasló teljesítményt nyújtani speciális kihívás, tekintettel arra, hogy egy jó fogorvos klinikusnak mind gyakorlati, mind elméleti-és kutatási téren jól kell teljesíteni. Végzés után még rengeteg gyakorlati óra szükséges, ami mellett különösen nehéz elmélyedni a tudományban. Ez sajnos sokszor válaszút elé állítja a hallgatókat, ami az Egyetem és a Kar számára a tehetségek elvesztését jelenti. Én abban szeretnék segíteni, hogy felhasználva a gyakorlati és elméleti tapasztalatomat, a tehetséges hallgatók megállják helyüket mindkét területen és hosszútávú perspektívát lássanak az egyetemi létben.

Dr. Vásárhelyi Barna

Dr. Vásárhelyi Barna

Laboratóriumi Medicina Intézet

Dr. Veres Gábor

Dr. Veres Gábor

I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Prof. Dr. Zelkó Romána

Prof. Dr. Zelkó Romána

Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

2005-től az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet igazgatója, 2007-től az Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottságának társelnöke, 2010-től az Egyetem Habilitációs Bizottságának tagja, a Gyógyszertudományok Doktori Iskola törzstagja, 2016-tól a BME OGDI (Kémia és Vegyészmérnöki Tudományok) Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács teljes jogú külső tagja, az MTA Kémiai Doktori Bizottság tagja, 2013. július 1-től a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja.

Végzettség

gyógyszerész, gyógyszertechnológus-minőségbiztosítási- klinikai gyógyszerészet- gyógyszerellátási gyógyszerészet szakgyógyszerész

 

Tudományos fokozatok

1993: dr. univ.

1996: Ph.D.

2003: Dr. Habil.

2008: D.Sc.


Kutatási témák

A segédanyag-öregedéssel együtt járó molekulaszerkezeti változások vizsgálata a gyógyszerforma fizikai stabilitásával összefüggésben. Polimer gyógyszerhordozók mikro- és makroszerkezete közötti összefüggések feltárása, a segédanyag-kiválasztás optimalizálása a preformuláció során. Korszerű polimer alapú gyógyszerhordozó rendszerek szerkezet-vizsgálata, összefüggésben a rendszer funkciójával és stabilitásával. Individuális klinikai terápia biztosítása innovatív technológiákkal


Hosszabb külföldi tanulmányutak

1996: Laboratory of Pharmaceutical Technology, University of Gent, Belgium

1997-98: Laboratory of Pharmaceutical Technology, University of Gent, Belgium


Mentori motiváció

Olyan szakemberek képzése, akik az őket foglalkoztató két legnagyobb munkaerő-piaci ágazatban, mind az egészségügyben, mind a gyógyszeriparban megállják a helyüket. Meggyőződésem, hogy csak megalapozott elméleti és gyakorlati ismerettel rendelkező, azt szintetizálni képes, felkészült szakemberek tudnak egy gyorsan változó, kihívásokkal teli környezethez alkalmazkodni az aktuális munkakörben. Ezért fő célom a tudás átadása mellett az ismeretekre nyitott szemléletmód kialakítása, az értékek felismerése és elismerése, a tisztesség szabadságának életformává tétele.

Dr. Zsidegh Petra

Dr. Zsidegh Petra

I. sz. Gyermekklinika Anyagcsere Szűrő- és Diagnosztikai Központ

Csecsemő- és gyermekgyógyász képzésemet a medikus évek alatt szerzett jó benyomásaim után, az I.sz. Gyermekklinikán végeztem. Három gyermek édesanyja vagyok, a család és a hivatás egyensúlyára törekszem. 2015 óta a veleszületett anyagcsere betegségek diagnosztikájával foglalkozom. Klinikusi munkámból a krónikus beteg gyermekek gondozása, a rájuk való odafigyelés és segítségnyújtás a legtöbb öröm forrása.

Végzettség

Általános orvos, Orvosbiológus-mérnök, Csecsemő- és gyermekgyógyász

 

Tudományos fokozatok

2008: Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, PhD


Mentori motiváció

A mentorsággal tehetséges fiatal orvosoknak szeretnék irányt és példát mutatni abban, hogy gyógyító munkájuk során megtalálják saját egyensúlyukat, kötődésüket a hivatáshoz és a családhoz. Ez az állapot nem kétszeres terheltséget, hanem állandó erőforrást és töltekezést jelent a mindennapokban. Mint szakmai önéletrajzom is mutatja, klinikusként dolgozom, egy nagyon értékes csapatban. A közvetlen kollegáimtól kapott szeretet, kritika és figyelem nélkül szintén kevesebb lennék. Szeretném, ha a jövő orvos generációja nem a tehetsége és sikere mellett kiégett, keserű, magányos emberek csoportja, hanem az otthoni fészekben, munkahelyi környezetben kapott szeretetet és a mindennapi élet szervezése során megtanult hatékonyságot a betegellátásban is felhasználó, munkáját szerető közösség lenne.

Kapcsolódó honlapok