Mentorok

A Tehetséggondozó Tanács

Az egyetem a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program irányítására Tehetséggondozó Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) alapít. A Tanács tagjait és elnökét a Rektor bízza meg 3 éves időtartamra. A Tanács kapcsolatot tart fenn a tehetséggondozásban érintett egyetemi szervezetekkel (TDK Tanács, szakkollégium, Doktori Tanács, Technológiai Transzfer Iroda, Hallgatói Önkormányzat, Instruktori Öntevékeny Csoport, HuMSIRC, stb.)

A Tanács dolgoztatja ki és fogadja el az egyetemi tehetséggondozás többletlehetőségeinek formáit és az e többletlehetőségekben részesülők körének kritériumait is. A Tanács gondoskodik e lehetőségek és kritériumok, valamint az odaítélés folyamatának nyilvánosságáról és ellenőrizhetőségéről. A Tanács tagjai rendszeresen és aktívan részt vesznek az egyetem TDK konferenciáján, az OTDK-n, a rektori pályázatok bírálatában és néhány kiválasztott ösztöndíj (így pl. a heidelbergi, freiburgi, ERASMUS, stb.) odaítélésében. A Tanács az egyetem vezetőinek, mentorainak, tehetséges diákjainak, fiatal oktatóinak bevonásával évente egyszer konferenciát szervez az egyetemi tehetséggondozás feladatainak áttekintésére.
A Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó program mentorai részére, egy mentorált hallgató esetén 0,5 kontaktóra/hét, több hallgató esetén pedig 1 kontaktóra/hét elszámolható.

A Tehetséggondozó Tanács tagjai:   

Dr. Alpár Alán

Dr. Alpár Alán

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Bemutatkozás
Oktató- és kutatómunkámat 1994 óta végzem egyetemünkön. Már tudományos diákkörös hallgatóként lelkesen csatlakoztam az orvostanhallgatók képzésének hivatásához, amit demonstrátorok nevelése, TDK és PhD hallgatók képzése, majd külföldi tanulmányutak után önálló kutatólabor kiépítése követett. Feleségem és öt gyermekem segít az élet egészséges egyensúlyának megtartásában.

Szakmai önéletrajz
Végzettség
általános orvos

Tudományos fokozatok
2002: PhD
2012: med. habil
2016: DSc

Kutatási témák
Kalcium-kötő fehérjék működési mechanizmusa. Funkcionális anatómiai változások neurodegenerációban. Központi idegrendszeri regeneráció. A központi idegrendszer extracelluláris mátrixának felépítése és funkciói.

Hosszabb külföldi tanulmányutak
2002-2004: Paul Flechsig Agykutató Intézet, Universität Leipzig, Németország
2010-2011: Aberdeen Egyetem Orvoskutató Intézet, Skócia, Egyesült Királyság
2011-2013: Karolinska Intézet, Stockholm, Svédország


Mentori motiváció

A kiváló képességű és kiemelkedően motivált hallgatók személyes vezetése hálás és élvezetes feladat. Az ismeretek elsajátítása (tanulás és kutatás) közben ezernyi kérdés merül fel mindannyiunkban: hogyan, mikor és merre lépjünk, döntsünk vagy váltsunk szakmánkban, illesszük mindezt össze magánéletünkkel. Az adottság, hogy a szakmai akadályokat könnyebben vesszük, nem feltétlen segít abban, hogy pályánk, életünk formálásában sikerrel és örömben tudjunk eligazodni, elkerüljük a vargabetűket, lecsapjuk a vadhajtásokat, észrevegyük a megfelelő, de sokszor szűk ösvényt. Egy személyes mentor, aki mindezeket kibogozza, hiszem, egy sikeres és boldog felnőtt élet indításához nagy segítség lehet.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt

Dr. Nagy Zoltán Zsolt

Szemészeti Klinika

Bemutatkozás
1986-ban végzett általános orvosként, azóta szemorvosként dolgozik. Jelenleg a SE Szemészeti Klinikájának igazgatója és az Egyetem Egészségtudományi karának dékánja. Fő témája a szemészeten belül a hályog- és refraktív sebészet.
Eddig több mint 600 tantermi, kongresszusi előadást tartott, számos európai és nemzetközi kongresszus meghívott előadója volt.
Felfedezte az ultraibolya sugárzás (szolárium, napozás) károsító hatását a refraktív sebészeti beavatkozásokat követő ún. avaszkuláris sebgyógyulás időszakában (3-6 hónappal a beavatkozást követően).
2008. augusztusában a világon elsőként végzett femtolézeres hályog sebészeti műtétet, ennek tapasztalatait nemzetközi közleményekben publikálta.
2010-től folyamatosan a Magyar Műlencseimplantációs és Refraktív Sebészeti Társaság (SHIOL) kongresszusán az Élő Sebészeti Műtétek szervezője volt, phacoemulsificatiós- és femtolézeres hályogműtétet mutatott be a kongresszus résztvevőinek.

Szakmai önéletrajz
Végzettség
1985. angol-magyar orvos szakfordító
1986. általános orvos
1991. egészségügyi felsőfokú menedzser
1992. szemészet szakvizsga
2016. gyermekszemészet licenc vizsga

Tudományos fokozatok
1997: PhD
2003: med. habil.
2004: MTA doktora
2014: FEBO

Kutatási témák
Szürkehályog- és refraktív sebészet. Szaruhártya betegségek. Femtolézeres hályog és refraktív sebészet

Hosszabb külföldi tanulmányutak
1991. Helsinki Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinika, Helsinki (Finnország), Prof. A. Tarkkanen
1994 – 1995. Friedrich-Alexander Universitat, Erlangen-Nürnberg (Németország).
Témavezető: Prof. GOH Naumann (1 éves DAAD-ösztöndíj)
1999 – 2000. Moorfields Eye Hospital, London (Egyesült Királyság): szemészeti plasztikai sebészet, orbita sebészet (1 éves Fellowship)

Mentori motiváció
Tehetséges fiatalok szakmai és emberi segítése.

Prof. Dr. Freund Tamás

Prof. Dr. Freund Tamás

MTA KOKI

Prof. Dr. Fekete György (elnök)

Prof. Dr. Fekete György (elnök)

II. sz. Gyermekklinka

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
1944-ben született Budapesten. 1968-ban Kerpel-Fronius Ödön professzor MTA ösztöndíjas állásán kezdett dolgozni a II. sz. Gyermekklinikán. Csatlakozhatott Schuler Dezső professzor genetikai kutatócsoportjához a veleszületett chromosoma-rendellenességek és a malignus daganatképződés összefüggéseinek vizsgálatával.
Szakképesítései: csecsemő- és gyermekgyógyászat, humángenetika, klinikai farmakológia. 1972/73-ban a Marburgi Gyermekklinikán, 1977/78-ban a München-Neuherbergi Sugár- és Környezetkutató Intézetben, 1987/88-ban Indianapolisban az Orvosi Genetikai Intézetben végzett kutatómunkát. 1990-ig az MTA állásán dolgozott a II. sz. Gyermekklinikán, majd docensi, professzori és 1994-ben tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést kapott.
Az MTA doktora címet 1992-ben, a molekuláris genetikai diagnosztika gyermekgyógyászati alkalmazásáról írt értekezéséért kapta. 1993-ban a SOTE Kiváló Oktatója címmel tüntették ki. Szerkesztésében valósult meg a Nelson Textbook of Pediatrics alaptankönyv 1995. évi első és 1998. évi átdolgozott magyar nyelvű kiadása. Az Egyetemi Parlamentnek és az Egyetemi Tanácsnak több éven át volt tagja. Együttműködést kezdeményezett az Amerikai Magyar Orvosszövetséggel, támogatásukkal sok hazai orvostanhallgató végezhetett gyakorlatot az Egyesült Államokban. A Magyar Gyermekorvosok Társasága elnöke, a Magyar Humángenetikai Társaság főtitkára volt, tudományos és egyetemi bizottságok tagja. Az European Society of Paediatric Research és a Royal College of Physicians tagjai közé választották.

Prof. Dr. Sótonyi Péter (tiszteletbeli elnök)

Prof. Dr. Sótonyi Péter (tiszteletbeli elnök)

Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Sótonyi Péter egyetemi az orvostudományok doktora, az MTA rendes tagja. 1963-ban szerzett orvosi diplomát a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi karán. Megszakítás nélkül dolgozik az egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében. 1992 és 2003 között, mint tanszékvezető egyetemi tanár. Szakorvosi képesítést szerzett igazságügyi orvostan, kórbonctan és kórszövettanból, ill. egészségbiztosításból. 1997-től 2000-ig az ÁOK dékánja, 2000-2003-ig a Semmelweis Egyetem rektora volt. 2001-től az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöke. 1993-tól az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatója. A Patológiai Tudományok Doktori Iskolájában vezeti a Közegészségügyi és Egészségtudományi doktori programot. Főbb érdeklődési területe a forenzikus patológia és az új módszerek lehetősége az igazságügyi orvostan gyakorlatában.

Dr. Szabó Attila (titkár)

Dr. Szabó Attila (titkár)

I. sz. Gyermekklinika

Végzettség: Általános orvos, Csecsemő- és gyermekgyógyász, Nephrológus
Fokozatok, tudományos címek: 1999 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola PhD , 2008 MTA Doktora
Kutatási téma (2001-2006): A transzplantált vese hosszú távú túlélését befolyásoló faktorok vizsgálata. Az ischémia/reperfúziós vesekárosodás vizsgálata. Kardiovaszkuláris állapot felmérése krónikus vesebeteg és vesetranszplantált gyermekekben.
Tanulmányutak: Esseni Egyetem Nephrológiai és Magasvérnyomás Osztálya, támogató: DAAD
Morgantowni Egyetem, Élettani Intézet támogató: NIH
Tudományos pályadíjak, kitüntetések felsorolása: Magyary Zoltán Postdoktori Ösztöndíj, Richter Gedeon Kutatási Díj, Petényi Díj, Bolyai János Postdoktori Ösztöndíj, Hársing László Díj, Jendrassik Ernő Díj
PhD vezetés: 3 végzett PhD, jelenleg 2 hallgató

Prof. Dr. Csermely Péter

Prof. Dr. Csermely Péter

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Csermely Péter kutatási területe a stresszfehérjék működésével (www.chaperone.sote.hu) és a hálózatokkal (www.linkgroup.hu) kapcsolatos. Eddig tíz könyve és több mint kétszáz tudományos cikke jelent meg, amelyre több mint 2800 idézetet kapott. 1995-ben ő indította el a középiskolás tudományos diákköri mozgalmat (www.kutdiak.hu), amely több mint tízezer diáknak adott kutatási lehetőséget. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (www.tehetsegpont.hu) alapító elnöke, Magyar Biokémiai Egyesület alelnöke és a Cell Stress Society International volt elnöke. Több hazai és nemzetközi kitüntetés, így az EU Descartes-díjának a birtokosa.

Prof. Dr. Langer Róbert

Prof. Dr. Langer Róbert

Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Dr. Langer Róbert alap- és középiskoláit Sopronban végezte. Egyetemi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, a Semmelweis Egyetemen illetve a heidelbergi Ruprecht-Karls Egyetemen végezte. Az acut pancreatitis, majd egy kétéves heidelbergi tanulmányút során a hasi szervek transzplantációja vált kutatási területévé. 1994 óta a Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinikáján dolgozik először klinikai orvosként, a sebészi szakvizsga megszerzését követően egyetemi tanársegédként. 1999 és 2002 között Houstonban a University of Texas transzplantációs programjában vett részt 2 évig klinikai fellow-ként, majd kutatóként. 2003-ban hazatértekor PhD fokozatot szerzett, majd egyetemünk hasnyálmirigy és szigetsejt átültetési programjának vezetője lett egyetemi adjunktusként. Díjai: Megyeri Pál emlékérem (2004), Richter Gedeon kutatási pályázat (2005), Jendrassik Ernő emlékérem (2006). Az Amerikai Sebész Társaság tagja (FACS, 2007).

Prof. Dr. Kellermayer Miklós

Prof. Dr. Kellermayer Miklós

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Prof. Dr. Tóth Miklós

Prof. Dr. Tóth Miklós

Testnevelési és Sporttudományi Kar

Tóth Miklós a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék Tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA doktora. Az MTA Orvosi Tudományok Osztályának Tudományos Titkára, a Szentágothai János Regionális Egyetemi Tudásközpont operatív igazgatója. PhD témavezető 1993-óta, belgyógyász szakorvos, közleményeinek száma 90 (IF 192).

Prof. Dr. Ligeti Erzsébet

Prof. Dr. Ligeti Erzsébet

Élettani Intézet

Élettan professzor, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
Végzettség: általános orvos
Tanulmányutak: Grenoble-i Nukleáris Központ Biokémiai Osztály, Heidelbergi Egyetem Farmakológia Intézet, Harvard Egyetem Rákkutató Intézete
Kutatási terület: sejtélettan, fagociták működése, kis G-fehérjék szabályozása
PhD vezetés: 11 végzett hallgató, jelenleg 3 PhD hallgató
Publikációk: www.sote.hu/Élettani Intézet/munkatársak/Ligeti Erzsébet   

Prof. Dr. Szél Ágoston

Prof. Dr. Szél Ágoston

Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet

Budapesten született 1955-ben. 1974-ben érettségizett a Budapesti József Attila Gimnáziumban, angolul, oroszul és németül tanult. Egyetemünkön általános orvosi diplomát szerzett 1980-ban. 1989-ben kandidátus, 1996-ban az MTA doktora lett és habilitált. 1997-ben elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. Egyetemi pályafutását a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézetben töltötte, ahol ma intézetigazgató egyetemi tanár. 1993 óta a Doktori Tanácsa elnöke, egyben a Molekuláris Orvostud. DI törzstagja és témavezetője. Korábban az ÁOK oktatási dékánhelyettese volt. Elnöke vagyok a Kar Oktatási és Kreditbizottságának és tagja a Habilitációs Bizottságnak. Évekig volt OTKA zsűrielnök, a Bólyai Ösztöndíj bíráló bizottsági tagja; az FTT szakbizottsági tagja, az Oktatási Minisztérium tanácsadója, a Magyar Örökség Díj Kuratóriumi tagja. Elnöke a Magyar Anatómusok Társaságának és tagja más tudományos társaságoknak. Érdeklődési területei: anatómia, szövettan, fejlődéstan, idegtudomány, fejlődésbiológia, klinikai anatómia; összehasonlító fotoreceptor- és retinamorfológia, színeslátás, elektron­mikroszkópia. Tudományos tevékenységeit 150 közlemény, 350-es kumulatív IF, 1400 idézettség jelzi. Hosszabb-rövidebb tanulmányutat töltött Brüsszelben, Berlinben, Göteborgban, Lundban, Lyonban és San Diegóban. Az Eü. Min. Kiváló Dolgozója és a SOTE Kiváló Dolgozója kitüntetésben; Lenhossék-díjban; Huzella-díjban és Ipolyi Arnold-díjban részesült.

Dr. Budai Marianna

Dr. Budai Marianna

Gyógyszerészeti Intézet

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 2001-ben szereztem diplomát. Doktori munkám során hatóanyagok liposzómába zárásával és a kialakuló molekuláris kölcsönhatások vizsgálatával foglalkoztam a Biofizikai- és Sugárbiológiai Intézetben, majd elért eredményeimért kitüntetéses doktori avatásban részesültem. Jelenleg - a Gyógyszerészeti Intézetben - nano-gyógyszer-szállítórendszerek kutatása a témám. Gyógyszertechnológia gyakorlatokat vezetek magyar és angol, valamint biofizika gyakorlatokat magyar és német nyelven.

 

Prof. Dr. Varga Gábor

Prof. Dr. Varga Gábor

Orálbiológiai Tanszék

Budapesten született 1956-ban. Az ELTE-n szerzett okleveles biológus diplomát 1980-ban, 1986-ban pedig ugyanitt egyetemi doktori címet kapott. Kandidátusi fokozatot 1992-ben, habilitációt 1998-ban, MTA doktora címet 2001-ben nyerte el. Az egyetem elvégzésétől 2002-ig az MTA KOKI-ban dolgozott, utoljára a Gasztrointesztinális Kutatások Laboratóriumának vezetője volt. 1993-tól oktat és kutat az FOK Orálbiológiai Tanszékén. 2002-ben neveztek ki a Tanszék vezetőjévé, 2003-ban pedig egyetemi tanári címet nyert. Kutatási területem ma a molekuláris élettan, az orális biológia és a fogorvostudomány határterületére esik. Nős, felesége Kassay Krisztina az ELTE-n főkönyvtáros. Négy gyermekük van.

Prof. Dr. Tihanyi József

Prof. Dr. Tihanyi József

Testnevelési és Sporttudományi Kar

 

1946. október 31-én született Kaposvárott. 1966-ban kezdte meg tanulmányait a Magyar Testnevelési Főiskolán (TF). 1970-ben kitüntetéses oklevelet szerzett. Diákköri dolgozataival és előadásaival több első helyet szerzett a TDK konferenciákon és pályázatokon. A TF Atlétika tanszékén kezdte el tanári hivatását 1970-ben. 1977-1980 között aspiráns volt a Testnevelési Főiskola Kutató Intézetében (TFKI). 1980-ban a Jyvaskylai Egyetemen ösztöndíjasként biomechanikát tanult. 1980-1987 között a TFKI tudományos munkatársa, majd főmunkatársa lett. 1982-ben szerezte meg a kandidátusi fokozatot. 1985-1990 között edzőként és kutatóként dolgozott a Kuwaiti Egyetem Orvostudományi Karán. 1991-től vezeti a Biomechanikai tanszéket és biomechanikát oktat. 1994-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 2002-ben szerezte meg az MTA doktori címet. 1991 és 1994. között a Magyar Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese, 1994-2000 között rektora, 2000-2001 között dékánja, 2000-2003 között a Semmelweis Egyetemen rektorhelyettese volt. Jelenleg a Testnevelési és Sporttudományi Kar dékánja.

Dr. Lenti Katalin

Dr. Lenti Katalin

Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

Szakmai életút:
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék adjunktus
(Oktatott tárgyaim: Élettan-kórélettan, Biokémia, Életfolyamatok molekuláris mechanizmusai, Kutatói attitűdformálás és szakmai kompetenciafejlesztés I-II.) (2008-tól)
Kürt Alapítványi Gimnázium (1998-tól) biológia-kémia szakos tanár

Iskolai végzettség:
Közoktatásvezetői és pedagógus szakvizsgával záruló szakirányú végzettség (2008)
ELTE TTK Doktori iskola, PhD. Biológia Tudomány (2005)
ELTE TTK Biológia-kémia szakos középiskolai tanár (1998)
ELTE TTK Okleveles biológus (1997)

Kutató munka:
Hálózatos rendszerek vizsgálata (2008-tól)
Idegrendszeri éretlenség mértéke a tanulók körében a közoktatás minden szintjén, a fejlesztési lehetőségek (2008-tól)

2008 óta négy középiskolai diák TUDOK konferencia megjelenés és helyezés, négy egyetemi hallgató TDK-OTDK megjelenés, helyezések, nívó díj, rektori pályamunka II. helyezett.

Prof. Dr. Buday László

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Prof. Dr. Dózsa Imre

Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék

Dr. Gáldiné Gál Andrea

Társadalomtudományi Tanszék TF

Dr. Geiszt Miklós

Élettani Intézet

Prof. Dr. Gombócz János

Testnevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék

Dr. Göbl Gábor

Honvéd-, Katasztrófa-orvostani és Oxiológiai Tanszék

Prof Dr. Gyires Klára

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Prof. Dr. Horváth Ildikó

Pulmonológiai Klinika

Dr. Igaz Péter

II. Sz. Belgyógyászati Klinika

Prof. Dr. Kamondi Anita

Neurológiai Klinika

Dr. Káldi Krisztina

Élettani Intézet

Prof. Dr. Kéri György

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Dr. Kovács Katalin

Sportjáték TanszékSportjáték Tanszék

Dr. Kovács Tibor

Neurológiai Klinika

Prof. Dr. Lakatos Péter

I. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Madách Krisztina

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Dr. Major Ottó

OITI

Prof. Dr. Merkely Béla

Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék

Dr. Müller Veronika

Pulmonológiai Klinika

Prof. Dr. Monos Emil

Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet

Prof. Dr. Noszál Béla

Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Dr. Novák Márta

Magatartástudományi Intézet

Dr. Nyírády Péter

Urológiai Klinika

Prof. Dr. Pavlik Gábor

Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

Dr. Prohászka Zoltán

III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Purebl György

Magatartástudományi Intézet

Prof. Dr. Radák Zsolt

Sporttudományi Kutatóintézet

Prof. Dr. Rosivall László

Kórélettani Intézet

Prof. Dr. Sarkadi Balázs

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dr. ifj. Sótonyi Péter

Érsebészeti Klinika

Dr. Sőti Csaba

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Prof. Dr. Szabolcs Zoltán

Szívsebészeti Klinika

Dr. Szűcs Attila

Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Prof. Dr. Túry Ferenc

Magatartástudományi intézet

Dr. Vásárhelyi Barna

Laboratóriumi Medicina Intézet

Dr. Veres Gábor

I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Prof. Dr. Zelkó Romána

A Gyógyszerésztudományi Kar

Kapcsolódó honlapok