Mentorok

A Tehetséggondozó Tanács

Az egyetem a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program irányítására Tehetséggondozó Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) alapít. A Tanács tagjait és elnökét a Rektor bízza meg 3 éves időtartamra. A Tanács kapcsolatot tart fenn a tehetséggondozásban érintett egyetemi szervezetekkel (TDK Tanács, szakkollégium, Doktori Tanács, Technológiai Transzfer Iroda, Hallgatói Önkormányzat, Instruktori Öntevékeny Csoport, HuMSIRC, stb.)

A Tanács dolgoztatja ki és fogadja el az egyetemi tehetséggondozás többletlehetőségeinek formáit és az e többletlehetőségekben részesülők körének kritériumait is. A Tanács gondoskodik e lehetőségek és kritériumok, valamint az odaítélés folyamatának nyilvánosságáról és ellenőrizhetőségéről. A Tanács tagjai rendszeresen és aktívan részt vesznek az egyetem TDK konferenciáján, az OTDK-n, a rektori pályázatok bírálatában és néhány kiválasztott ösztöndíj (így pl. a heidelbergi, freiburgi, ERASMUS, stb.) odaítélésében. A Tanács az egyetem vezetőinek, mentorainak, tehetséges diákjainak, fiatal oktatóinak bevonásával évente egyszer konferenciát szervez az egyetemi tehetséggondozás feladatainak áttekintésére.
A Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó program mentorai részére, egy mentorált hallgató esetén 0,5 kontaktóra/hét, több hallgató esetén pedig 1 kontaktóra/hét elszámolható.

A Tehetséggondozó Tanács tagjai:   

Prof. Dr. Fekete György (elnök)

Prof. Dr. Fekete György (elnök)

II. sz. Gyermekklinka

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
1944-ben született Budapesten. 1968-ban Kerpel-Fronius Ödön professzor MTA ösztöndíjas állásán kezdett dolgozni a II. sz. Gyermekklinikán. Csatlakozhatott Schuler Dezső professzor genetikai kutatócsoportjához a veleszületett chromosoma-rendellenességek és a malignus daganatképződés összefüggéseinek vizsgálatával.
Szakképesítései: csecsemő- és gyermekgyógyászat, humángenetika, klinikai farmakológia. 1972/73-ban a Marburgi Gyermekklinikán, 1977/78-ban a München-Neuherbergi Sugár- és Környezetkutató Intézetben, 1987/88-ban Indianapolisban az Orvosi Genetikai Intézetben végzett kutatómunkát. 1990-ig az MTA állásán dolgozott a II. sz. Gyermekklinikán, majd docensi, professzori és 1994-ben tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést kapott.
Az MTA doktora címet 1992-ben, a molekuláris genetikai diagnosztika gyermekgyógyászati alkalmazásáról írt értekezéséért kapta. 1993-ban a SOTE Kiváló Oktatója címmel tüntették ki. Szerkesztésében valósult meg a Nelson Textbook of Pediatrics alaptankönyv 1995. évi első és 1998. évi átdolgozott magyar nyelvű kiadása. Az Egyetemi Parlamentnek és az Egyetemi Tanácsnak több éven át volt tagja. Együttműködést kezdeményezett az Amerikai Magyar Orvosszövetséggel, támogatásukkal sok hazai orvostanhallgató végezhetett gyakorlatot az Egyesült Államokban. A Magyar Gyermekorvosok Társasága elnöke, a Magyar Humángenetikai Társaság főtitkára volt, tudományos és egyetemi bizottságok tagja. Az European Society of Paediatric Research és a Royal College of Physicians tagjai közé választották.

Dr. Szabó Attila (titkár)

Dr. Szabó Attila (titkár)

I. sz. Gyermekklinika

Végzettség: Csecsemő- és gyermekgyógyász, Nephrológus, Alvásmedicina -, Hypertonologia szakértője


Fokozatok, tudományos címek: 1999 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola PhD , 2008 MTA Doktora


Kutatási témák: Nemi különbségek a vesebetegségek progressziójában; Ischémia/reperfúziós veseelégtelenség pathomechanizmusának vizsgálata; A krónikus allograft nephropatia pathomechanizmusának vizsgálata; Rizikó faktorok vizsgálata vesetranszplantált fiataloknál; Alvászavarok vizsgálata gyermekkorban.


Tanulmányutak: Esseni Egyetem Nephrológiai és Magasvérnyomás Osztálya, támogató: DAAD; Morgantowni Egyetem, Élettani


Intézet támogató: NIH


Tudományos pályadíjak, kitüntetések felsorolása: Petényi Géza Pályázat I. díj, ifj. Farkas József Díj „Veritas et Virtus”, Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj, Richter Gedeon Kutatási Díj, ''Legjobb Közlemény Díj'', Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíj, Hársing László Díj, Jendrassik Ernő Díj,  Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíj,  Semmelweis Egyetem Merit Díj, Pro Salute Hominum, Kiváló TDK Nevelő Díj, Mestertanár Aranyérem, Kerpel Emlékplakett.


PhD vezetés: témavezetésével 5 fő szerzett fokozatot (ebből 1 fő társtémavezetéssel), jelenleg 4 PhD hallgató témavezetője.


Fénykép: Kovács Attila, a Kommunikációs Igazgatóság munkatársa

Dr. Alpár Alán

Dr. Alpár Alán

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Bemutatkozás
Oktató- és kutatómunkámat 1994 óta végzem egyetemünkön. Már tudományos diákkörös hallgatóként lelkesen csatlakoztam az orvostanhallgatók képzésének hivatásához, amit demonstrátorok nevelése, TDK és PhD hallgatók képzése, majd külföldi tanulmányutak után önálló kutatólabor kiépítése követett. Feleségem és öt gyermekem segít az élet egészséges egyensúlyának megtartásában.

Szakmai önéletrajz
Végzettség
általános orvos

Tudományos fokozatok
2002: PhD
2012: med. habil
2016: DSc

Kutatási témák
Kalcium-kötő fehérjék működési mechanizmusa. Funkcionális anatómiai változások neurodegenerációban. Központi idegrendszeri regeneráció. A központi idegrendszer extracelluláris mátrixának felépítése és funkciói.

Hosszabb külföldi tanulmányutak
2002-2004: Paul Flechsig Agykutató Intézet, Universität Leipzig, Németország
2010-2011: Aberdeen Egyetem Orvoskutató Intézet, Skócia, Egyesült Királyság
2011-2013: Karolinska Intézet, Stockholm, Svédország


Mentori motiváció

A kiváló képességű és kiemelkedően motivált hallgatók személyes vezetése hálás és élvezetes feladat. Az ismeretek elsajátítása (tanulás és kutatás) közben ezernyi kérdés merül fel mindannyiunkban: hogyan, mikor és merre lépjünk, döntsünk vagy váltsunk szakmánkban, illesszük mindezt össze magánéletünkkel. Az adottság, hogy a szakmai akadályokat könnyebben vesszük, nem feltétlen segít abban, hogy pályánk, életünk formálásában sikerrel és örömben tudjunk eligazodni, elkerüljük a vargabetűket, lecsapjuk a vadhajtásokat, észrevegyük a megfelelő, de sokszor szűk ösvényt. Egy személyes mentor, aki mindezeket kibogozza, hiszem, egy sikeres és boldog felnőtt élet indításához nagy segítség lehet.

Dr. Bödör Csaba

Dr. Bödör Csaba

I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

2008 óta az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet munkatársa. Ezt megelőzően tudományos diákköri valamint PhD hallgatóként is az Intézetben dolgozott. Eközben több évet töltött az Egyesült Királyságban is.

Fő kutatási területe az onkohematológiai daganatok genetikai hátterének vizsgálata. Munkacsoportjának fő célkitűzése e betegségek kialakulásának jobb megértésén túl új biomarkerek és terápiás célpontok megismerése. Bödör Csaba az Intézetben működő Onkohematológiai Centrum molekuláris diagnosztikai laboratóriumát is vezeti, amely Magyarország számos hematológiai központja számára nyújt molekuláris diagnosztikai ellátást. Csaba részt vesz továbbá a graduális és posztgraduális oktatásban is.


Kép forrása

Dr. Budai Marianna

Dr. Budai Marianna

Gyógyszerészeti Intézet

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 2001-ben szereztem diplomát. Doktori munkám során hatóanyagok liposzómába zárásával és a kialakuló molekuláris kölcsönhatások vizsgálatával foglalkoztam a Biofizikai- és Sugárbiológiai Intézetben, majd elért eredményeimért kitüntetéses doktori avatásban részesültem. Jelenleg - a Gyógyszerészeti Intézetben - nano-gyógyszer-szállítórendszerek kutatása a témám. Gyógyszertechnológia gyakorlatokat vezetek magyar és angol, valamint biofizika gyakorlatokat magyar és német nyelven.

 

Prof. Dr. Csermely Péter

Prof. Dr. Csermely Péter

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Csermely Péter kutatási területe a stresszfehérjék működésével (www.chaperone.sote.hu) és a hálózatokkal (www.linkgroup.hu) kapcsolatos. Eddig tíz könyve és több mint kétszáz tudományos cikke jelent meg, amelyre több mint 2800 idézetet kapott. 1995-ben ő indította el a középiskolás tudományos diákköri mozgalmat (www.kutdiak.hu), amely több mint tízezer diáknak adott kutatási lehetőséget. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (www.tehetsegpont.hu) alapító elnöke, Magyar Biokémiai Egyesület alelnöke és a Cell Stress Society International volt elnöke. Több hazai és nemzetközi kitüntetés, így az EU Descartes-díjának a birtokosa.

Dr. Fekete Andrea

Dr. Fekete Andrea

I. sz. Gyemekklinika

Szakterület: Csecsemõ- és gyermekgyógyászat , Nefrológia , Diabetológus

Dr. Göbl Gábor (Tiszteletbeli tanácstag)

Dr. Göbl Gábor (Tiszteletbeli tanácstag)

Honvéd-, Katasztrófa-orvostani és Oxiológiai Tanszék

kép forrása

Prof. Dr. Kellermayer Miklós

Prof. Dr. Kellermayer Miklós

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Dr. Kiss András

Dr. Kiss András

II. sz. Patológiai Intézet

Szakterület: Molekuláris genetikai diagnosztika , Cytopatológia , PatológiaTanulmányok:

            1981-85                 Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest

1985-1992            Semmelweis Orvostudományi Egyetem.

Államvizsga:        1992, eredménye jeles, diploma: 1992,

eredménye:      “summa cum laude”, Köztársasági Ösztöndíjas 1989-92

Szakvizsga:

            2000       Pathologia szakvizsga “kiválóan megfelelt” eredménnyel

2002       Molekuláris genetikai diagnosztika szakvizsga “kiválóan megfelelt” eredménnyel

2003    Cytopathologia szakvizsga “ kiválóan megfelelt “ eredménnyel

Tudományos Fokozat:

            1999    az orvostudományok kandidátusa – M.T.A.

                            (Ph.D. – Semmelweis Egyetem)

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ: 

            2005-2007            Egészségügyi Szakmenedzser képzés – posztgraduális képzés

Munkahelyek:

2002-                 egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem Budapest,  II. sz. Pathologia Intézet, Budapest, Üllői út 93, H-1091

2007-                     egyetemi docens, Semmelweis Egyetem Budapest,  II. sz. Pathologia Intézet, Budapest, Üllői út 93, H-1091

            2006 május 1-i hatállyal a Semmelweis Egyetem II. Pathologiai Intézet igazgatóhelyettese.


Társasági Tagságok:

            International Academy of Pathology, Magyar Divízió ( 2006-tól IAP Magyar Divízió international councilor)

Magyar Pathológusok Társasága

            Magyar Onkológusok Társasága

Magyar Gasztroenterológusok Társasága

Tudományos Pályázatok  Témavezetése:

            ETT  (Egészségügyi Minisztérium)  1998-1999                                                                900 eFt

            OTKA  F 30382 (Országos Tudományos Kutatási Alap)1999-2002                                  3 900 eFt

ETT (Egészségügyi Minisztérium)  2001-2003                                                               2 700 eFt

ALK (Alkalmazott Kutatás Fejlesztés) 2002-2005                                                        36 000 eFt

 

A Pathologiai Tudományok (Multidiszciplináris Orvostudományok) Doktori Iskola 8/2 számú, „A sejt-, extracelluláris mátrix-, rostrendszerek változása szív-, és érrendszeri és egyes daganatos megbetegedésekben. Kísérletes és diagnosztikus patomorfológiai vizsgáló módszerek.” című doktori programjában 2001 októbertől akkreditált témavezető: Bejelentett témám: “Adhéziós fehérjék és sejtkapcsoló struktúrák szerepe a vírushepatitis ethiopathogenesisében”, 2005. junius 30-ig Dr. Kádár Anna egyetemi tanár, 2005. július 1-től Dr. Schaff Zsuzsa egyetemi tanár programvezetésével.

Dr. Kaposi Novák, Pál Ph.D., valamint 2003 októbertól pedig Dr. Batmunkh Enkhjargal doktoranduszok témavezetője.

2004-  A Semmelweis Egyetem Genomikai Hálózatban a S.E. 2. Pathologia Intézet képviselője

2005-  A Semmelweis Egyetem Molekuláris Genetikai Diagnosztikai Grémiumának titkára 7 magyar nyelven és 38 angol nyelven megjelent tudományos közlemény

A megjelent cikkek összes idézettsége: 471; független idézetek száma:               405

Cikkek összesített Impact Factora a megjelenés évének megfelelően:  :              102.02

Összesített, abstractokkal bővített impact factor:                                                     212.608


Kép forrása

Dr. Lenti Katalin

Dr. Lenti Katalin

Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

Szakmai életút:
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék adjunktus
(Oktatott tárgyaim: Élettan-kórélettan, Biokémia, Életfolyamatok molekuláris mechanizmusai, Kutatói attitűdformálás és szakmai kompetenciafejlesztés I-II.) (2008-tól)
Kürt Alapítványi Gimnázium (1998-tól) biológia-kémia szakos tanár

Iskolai végzettség:
Közoktatásvezetői és pedagógus szakvizsgával záruló szakirányú végzettség (2008)
ELTE TTK Doktori iskola, PhD. Biológia Tudomány (2005)
ELTE TTK Biológia-kémia szakos középiskolai tanár (1998)
ELTE TTK Okleveles biológus (1997)

Kutató munka:
Hálózatos rendszerek vizsgálata (2008-tól)
Idegrendszeri éretlenség mértéke a tanulók körében a közoktatás minden szintjén, a fejlesztési lehetőségek (2008-tól)

2008 óta négy középiskolai diák TUDOK konferencia megjelenés és helyezés, négy egyetemi hallgató TDK-OTDK megjelenés, helyezések, nívó díj, rektori pályamunka II. helyezett.

Prof. Dr. Ligeti Erzsébet

Prof. Dr. Ligeti Erzsébet

Élettani Intézet

Élettan professzor, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
Végzettség: általános orvos
Tanulmányutak: Grenoble-i Nukleáris Központ Biokémiai Osztály, Heidelbergi Egyetem Farmakológia Intézet, Harvard Egyetem Rákkutató Intézete
Kutatási terület: sejtélettan, fagociták működése, kis G-fehérjék szabályozása
PhD vezetés: 11 végzett hallgató, jelenleg 3 PhD hallgató
Publikációk: www.sote.hu/Élettani Intézet/munkatársak/Ligeti Erzsébet   

Prof. Dr. Sótonyi Péter (tiszteletbeli elnök)

Prof. Dr. Sótonyi Péter (tiszteletbeli elnök)

Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Sótonyi Péter egyetemi az orvostudományok doktora, az MTA rendes tagja. 1963-ban szerzett orvosi diplomát a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi karán. Megszakítás nélkül dolgozik az egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében. 1992 és 2003 között, mint tanszékvezető egyetemi tanár. Szakorvosi képesítést szerzett igazságügyi orvostan, kórbonctan és kórszövettanból, ill. egészségbiztosításból. 1997-től 2000-ig az ÁOK dékánja, 2000-2003-ig a Semmelweis Egyetem rektora volt. 2001-től az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöke. 1993-tól az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatója. A Patológiai Tudományok Doktori Iskolájában vezeti a Közegészségügyi és Egészségtudományi doktori programot. Főbb érdeklődési területe a forenzikus patológia és az új módszerek lehetősége az igazságügyi orvostan gyakorlatában.

Prof. Dr. Szél Ágoston

Prof. Dr. Szél Ágoston

Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet

Budapesten született 1955-ben. 1974-ben érettségizett a Budapesti József Attila Gimnáziumban, angolul, oroszul és németül tanult. Egyetemünkön általános orvosi diplomát szerzett 1980-ban. 1989-ben kandidátus, 1996-ban az MTA doktora lett és habilitált. 1997-ben elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. Egyetemi pályafutását a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézetben töltötte, ahol ma intézetigazgató egyetemi tanár. 1993 óta a Doktori Tanácsa elnöke, egyben a Molekuláris Orvostud. DI törzstagja és témavezetője. Korábban az ÁOK oktatási dékánhelyettese volt. Elnöke vagyok a Kar Oktatási és Kreditbizottságának és tagja a Habilitációs Bizottságnak. Évekig volt OTKA zsűrielnök, a Bólyai Ösztöndíj bíráló bizottsági tagja; az FTT szakbizottsági tagja, az Oktatási Minisztérium tanácsadója, a Magyar Örökség Díj Kuratóriumi tagja. Elnöke a Magyar Anatómusok Társaságának és tagja más tudományos társaságoknak. Érdeklődési területei: anatómia, szövettan, fejlődéstan, idegtudomány, fejlődésbiológia, klinikai anatómia; összehasonlító fotoreceptor- és retinamorfológia, színeslátás, elektron­mikroszkópia. Tudományos tevékenységeit 150 közlemény, 350-es kumulatív IF, 1400 idézettség jelzi. Hosszabb-rövidebb tanulmányutat töltött Brüsszelben, Berlinben, Göteborgban, Lundban, Lyonban és San Diegóban. Az Eü. Min. Kiváló Dolgozója és a SOTE Kiváló Dolgozója kitüntetésben; Lenhossék-díjban; Huzella-díjban és Ipolyi Arnold-díjban részesült.

Prof. Dr. Varga Gábor

Prof. Dr. Varga Gábor

Orálbiológiai Tanszék

Budapesten született 1956-ban. Az ELTE-n szerzett okleveles biológus diplomát 1980-ban, 1986-ban pedig ugyanitt egyetemi doktori címet kapott. Kandidátusi fokozatot 1992-ben, habilitációt 1998-ban, MTA doktora címet 2001-ben nyerte el. Az egyetem elvégzésétől 2002-ig az MTA KOKI-ban dolgozott, utoljára a Gasztrointesztinális Kutatások Laboratóriumának vezetője volt. 1993-tól oktat és kutat az FOK Orálbiológiai Tanszékén. 2002-ben neveztek ki a Tanszék vezetőjévé, 2003-ban pedig egyetemi tanári címet nyert. Kutatási területem ma a molekuláris élettan, az orális biológia és a fogorvostudomány határterületére esik. Nős, felesége Kassay Krisztina az ELTE-n főkönyvtáros. Négy gyermekük van.

Dr. Zsembery Ákos

Dr. Zsembery Ákos

Orálbiológiai Tanszék

Egyéb mentorok

Prof. Dr. Ács Nándor

Prof. Dr. Ács Nándor

II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Szakterület: Szülészet-nőgyógyászat , Sebészet , Klinikai farmakológia

Dr. Bene Ruzséna

Dr. Bene Ruzséna

Bethesda Gyermekkórház

Beosztás: osztályvezető főorvos

Prof. Dr. Bereczki Dániel

Prof. Dr. Bereczki Dániel

Neurológiai Klinika

Szakterület: Neurológia , Pszichiátria


Prof. Dr. Buday László

Prof. Dr. Buday László

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Végzettség:

általános orvos

Tudományos fokozatok:
1998: D.Sc.

Intézeti tagság kezdete:
1988

Jelenlegi beosztás:
egyetemi tanár

Tudományos közéleti tevékenység:
1997-1999: OTKA Élettudományi Szakkollégium Molekuláris - Infraindividuális Biológiai Zsűri tagja
2000-2004: OTKA Élettudományi Szakkollégium Infraindividuális I. Zsűri tagja
2000-2007: Semmelweis Egyetem TDK Tanácsának titkára
2000-2007: Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kara TDK Tanácsának titkára
2001-2004: Debreceni Egyetem Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja
2001-: Magyar Biokémiai Egyesület, Jelátviteli Szakosztály társelnöke
2002: Oktatási Minisztérium Széchenyi István Kuratórium Molekuláris Biológiai Zsűri tagja 2005-: Current Signal Transduction Therapy, szerkesztőbizottság tagja
2005-: Egészségügyi Minisztérium, Egészségügyi Tudományos Tanács, Humán Reprodukciós Bizottság tagja
2005-: Central European Journal of Biology, szerkesztőbizottság tagja
2005-: Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának szavazati jogú tagja
2005-: a Magyar Biokémiai Egyesület főtitkára
2007-: Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Oktatási és Kreditbizottság tagja
2007-: Semmelweis Egyetem Habilitációs Bizottság tagja
2007-: Debreceni Egyetem Habilitációs Bizottság tagja
2007-: OTKA Élettudományi Szakkollégium Molekuláris Biolológiai Bizottság tagja
2007-2009: MTA Biológiai Osztály megválasztott doktor képviselője

Hosszabb külföldi tanulmányút:
1992-1994, 1998-1999: Imperial Cancer Research Fund, Signal Transduction Laboratory, London, UK

Tudományos érdeklődés:
Tirozin-kinázokkal működő jelpályák, idegrendszeri állványfehérjék

Hat kiemelt közlemény:
Buday L., Downward J. EGF regulates p21ras through the formation of a complex of receptor, Grb2 adapter protein and Sos guanine nucleotide exchange factor. Cell 1993, 73: 611-20.

Egan S., Giddings B., Brooks M., Buday L., Sizeland A., Weinberg, R. Association of Sos p21ras nucleotide exchange protein with Grb2/Sem-5 is implicated in tyrosine kinase signal transduction and transformation. Nature 1993, 363: 45-51.

Buday L., Khwaja A., Sipeki S., Faragó A., Downward, J. Interactions of Cbl with two adaptor proteins, Grb2 and Crk, upon T cell activation. J. Biol. Chem. 1996, 271:6159-6163.

Wunderlich L., Faragó A., Downward J., Buday, L. Association of Nck with tyrosine-phosphorylated SLP-76 in activated T lymphocytes. Eur. J. Immunol. 1999, 29: 1068-75.

Tamas P., Solti Z., Bauer P., Illes A., Sipeki S., Bauer A., Farago A., Downward J., Buday L. Mechanism of EGF regulation of Vav2, a guanine nucleotide exchange factor for Rac. J. Biol. Chem. 2003, 278: 5163-71.

Tompa P., Szász C., Buday L. Structural disorder throws new light on moonlighting. TIBS 2005, 30: 484-9.

Prof. Dr. Dobó-Nagy Csaba

Prof. Dr. Dobó-Nagy Csaba

Orális Diagnosztikai Tanszék

igazgató, egyetemi tanár


Kép forrása

Prof. Dr. Freund Tamás

Prof. Dr. Freund Tamás

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Szakterület neurobiológia
Biológiai Tudományok Osztálya

Foglalkozás egyetemi tanár, élettudományi alelnök, Intézetigazgató, kutatóprofesszor

Kutatási terület:  Az agykéreg szerkezete, működése, oszcillációk keletkezése, funkciója, az epilepsziás és ischemiás agykárosodás, a szorongás, addikció pathomechanizmusa, az endocannabinoid szignálrendszer működése.


Dr. Geiszt Miklós

Dr. Geiszt Miklós

Élettani Intézet

ISKOLAI VÉGZETTSÉG
· 1994-1997 Celluláris és Molekuláris Élettani Program, SOTE Doktori Iskola
· 1987-1993 Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE), Budapest
· 1983-1987 Lovassy László Gimnázium, Veszprém

DIPLOMÁK
· 1998 Doktori (Ph. D) Diploma
· 1998 Amerikai Orvosi Diploma (USMLE)
· 1993 SOTE Orvosdoktori Diploma, “summa cum laude”, valamennyi szigorlat “jeles”

MUNKAHELY
· 2002- Egyetemi adjunktus a SE Élettani Intézetében
· 1999- 2002 National Institutes of Health (vendégkutató)
· 1997- Egyetemi tanársegéd a SOTE Élettani Intézetben
· 1993-1997 Egyetemi gyakornok a SOTE Élettani Intézetben

KUTATÁSI TERÜLET
· 1999 - Szuperoxid-termelő enzimek vizsgálata
· 1995 - Kismólsúlyú GTP-kötő fehérjék szerepének vizsgálata jelátviteli folyamatokban

OKTATÁS
· 1990- Orvostanhallgatók oktatása (gyakorlatvezetés, előadások és konzultációk)

Díjak, Elismerések
· 2005 Richter Gedeon kutatói díj
· 2004 talentum díj
· 2003 Wellcome Trust International Senior Research Fellowship
· 2003 Legjobb előadás díja a Magyar Biokémiai Társaság Molekuláris Biológiai Szakosztályának éves vándorgyűlésén
· 2002 “Young Investigator Award”, 1st International Conference on NADPH oxidases
· 2001 “Fellows Award of Research Excellence (FARE)”, NIH, USA
· 2001 USA szabadalom 60/196,341 és 60/212,629 “új vese oxidáz azonosítása”
· 1998 "Veritas et Virtus" alapítvány díja
· 1998 Magyar Immunológiai Társaság " a legjobb immunológiai témájú közleményért" díja
· 1991-1993 Köztársasági ösztöndíj
· 1991 Országos Tudományos Diákköri Konferencia, II. Díj

Prof Dr. Gyires Klára

Prof Dr. Gyires Klára

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Szakterületek:
Gyomorfekély, Gyomorvédelem
Gyulladásgátlásmechanizmusai

Dr. Hartyánszky István

Dr. Hartyánszky István

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

profilvezető szívsebész, egyetemi docens


Tudományos fokozat:

2013 PhD Fokozat, Semmelweis Egyetem

Cím: Szívelégtelenség komplex vizsgálata és non-farmakológiás kezelése

 

Szakmai tapasztalat:

 • 2016: Városmajori Szív-, és Érgyógyászati Klinika Szívsebészeti Profil profilvezetője
 • 2015: Egyetemi docensi kinevezés
 • 2011-2015: Adjunktus, a megalakuló Szív-, és Érgyógyászati Klinika Szívsebészeti Profil profilvezető-helyettese.
 • 2009: A megalakult Szívsebészeti Klinikán igazgató-helyettes, Szívsebészeti Tanszékvezető-helyettes.
 • 2005: Szívsebész szakorvos, egyetemi tanársegéd a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikán.
 • 2000-2006: Semmelweis Egyetem Kari Tanács tagság.
 • 2004-2005: Royal Brompton National Heart and Lung Hospital, London  
 • 2001-2004: Egyetemi tanársegéd a Semmelwis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikán.
 • 1999-2001: Szívsebész rezidens a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikán.
 • 1998-1999: Szerződéses munkaviszony a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikán.
 • 1994 januártól: Részvétel az Ér- és Szívsebészeti Klinika Szívsebész munkacsoportjának műtéti tevékenységében.

Végzettség, Szakképesítés:

2013    Egészségügyi szakmenedzser M.Sc. diploma, Semmelweis Egyetem, Budapest

2005    Szívsebészet szakvizsga

2003    IELTS angol nyelvvizsga

1997    Általános Orvostudományi Diploma, Semmelweis Egyetem, Budapest

1997    Pitman Higher-Intermediate nemzetközi angol nyelvvizsga

1991    Német C. típusú középfokú nyelvvizsga 

1989    Angol C. típusú középfokú nyelvvizsga

 

Oktatói tevékenység:

 • Sebészeti és szívsebészeti gyakorlatok vezetése III.-IV.-V.-VI. éves medikusok számára magyar, illetve angol nyelven 15 éve.
 • TDK hallgatók oktatása 10 éve (10 hallgató).
 • Magyar és angol nyelven tantermi előadások szívsebészetből 5 éve.
 • Posztgraduális tanfolyamokon szívsebészeti előadások.
 • Medikus szakdolgozatok témavezetése, bírálása.
 • Szívsebész szakorvos jelöltek mentora.

Publikációs összesítés

Tudományos közlemények összesen: 32
Tudományos folyóiratcikk: 31
            Nemzetközi folyóiratban: 14
            Hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven: 1
            Hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven: 16
Könyvrészlet magyar nyelven: 1
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven: 1
Független hivatkozások: 50
Összes hivatkozások: 60

Összesített impakt faktor: 33,257

 

Részvétel hazai és külföldi szakmai, tudományos szervezetek-, ill. testületek munkájában, szakmai, szakmapolitikai testületi tagság, vezetői tisztségviselés:

 • 2016-tól az Eurotransplant Thoracic Advisory Comittee tagja
 • 2015-től a Magyar Transzplantációs Társaság vezetőségi tagja
 • 2013-tól MKT Szívelégtelenség Munkacsoport vezetőségi tagja
 • 2009-2011, 2015-óta Magyar Kardiológiai Társaság vezetőségi tag
 • 2000-től a Magyar Szívsebészeti Társaság tagja
 • 2000-től a Magyar Kardiológiai Társaság tagja
 • 2002-től a Magyar Transzplantációs Társaság tagja
 • 2000-től a Magyar Sebész Társaság tagja
 • 2002-től a European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) tagja
 • 2002-től a European Society of Cardiovascular Surgery (ESCVS) tagja

Szakmai kitüntetések, díjak:

 • 2017 a Semmelweis Egyetem Kiváló dolgozója
 • 2016 Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos díj
 • 2009 Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos díj
 • 2006 Magyar Szívsebészeti Társaság Littman Imre díj
 • 2001 English Scientific Forum of Hungarian Young Surgeons III. díj
 • 2001 Magyar Szívsebészeti Társaság Littman Imre díj
 • 2001 Fiatal Sebészek Kongresszusán I. díj

Dr. Hegedűs Katalin

Dr. Hegedűs Katalin

Magatartástudományi Intézet

Egyetemi docens, oktatási igazgatóhelyettes

Prof. Dr. Horváth Ildikó

Prof. Dr. Horváth Ildikó

Pulmonológiai Klinika

Pulmonológiai Klinika

Dr. Igaz Péter

Dr. Igaz Péter

II. Sz. Belgyógyászati Klinika

Szakterület: Belgyógyaszat , Endokrinológia , Klinikai genetika


Kép forrása

Dr. Jermendy Ágnes

Dr. Jermendy Ágnes

I.sz Gyermekgyógyászati Klinika

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Dr. Káldi Krisztina

Dr. Káldi Krisztina

Élettani Intézet

Élettani Intézet

Prof. Dr. Kamondi Anita

Prof. Dr. Kamondi Anita

Neurológiai Klinika

Neurológiai Klinika

Prof. Dr. Karlinger Kinga

Prof. Dr. Karlinger Kinga

Radiológiai Klinika

Szakterület: Radiológia


Kép forrása

Dr. Kékesi Violetta

Dr. Kékesi Violetta

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Egyetemi docens

Dr. Kékesi Violetta 1955-ben született Budapesten. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ - Kardiológiai Tanszék Kutató Laboratóriumának vezetője, egyetemi docens, az orvostudomány kandidátusa.

Egyetemi tanulmányok: Diplomáját 1979-ben az ELTE Természettudományi Kar biológia-kémia szakán szerezte, summa cum laude minősítéssel.

Szakmai képzés: Tanulmányutakat tett a SAS pozsonyi Élettani és Kórélettani Intézetében (1984); a Heidelbergi Egyetem Kísérletes Sebészeti Intézetében (1988); rendszeres szakmai képzésben vett részt 1996-tól az Országos Gyógyszerészeti Intézet kihelyezett ülésein, 2002-től a Szent István Egyetem Patológiai Intézetében. 1983 és 2004 között számos külföldi szakmai úton, konferencián vett részt és szerepelt előadóként Angliában, Belgiumban, Csehországban, Finnországban, Izraelben, Görögországban, Olaszországban, Svájcban, Németországban.

Oktatói tevékenység: 1985-től orvostanhallgatók, biológus és állatorvos hallgatók képzését végzi a keringésélettan és kórélettan területén TDK témavezetőként, rektori pályamunkák, szakdolgozatok, illetve diplomamunkák konzulenseként, előadóként. 1993-tól témavezető majd alprogramvezető a Szív- és Érrendszeri Betegségek Élettana és Klinikuma PhD programban, 1996-tól előadásokat tart a doktori képzés keretében, féléves gyakorlatokat vezet, 2003-tól ad elő a másoddiplomás (orvosmérnöki) képzésben.

Tudományos munkásság: 1983-ban ELTE természettudományi doktori vizsgát tett és summa cum laude doktori címet nyert A metabolikus vaszkuláris adaptáció hatásmechanizmusának tanulmányozása emlős miokardiumban c. dolgozatával. Az MTA orvostudomány kandidátusa címet 1996-ban szerezte meg Az ischaemiás szívizom védelme a sinus coronarius-intervenciók útján: hemodinamikai alapok c. disszertációjával. 1997-től folyamatosan kutatási támogatások résztvevő kutatója, 2001-től témavezetője, publikációs és konferenciatámogatások kedvezményezettje. Kutatómunkájának eredményeit rangos magyar és nemzetközi folyóiratokban publikálja.

Publikációinak száma: 267, a folyóirat-közleményeké 112, ezek összegzett impakt faktora 80,1 a független idézettség száma 398. Szakfolyóiratok felkért referense; rendszeresen tart előadásokat hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon. Tagja számos hazai és nemzetközi tudományos társaságnak. A Kardiológiai Központ - Kardiológiai Tanszék TDK felelőse, a Szív- és Érrendszeri Betegségek Élettana és Klinikuma PhD program koordinátora. Mintegy 50 PhD doktori tézis opponense vagy szigorlati bizottsági tagja, nagyszámú egyetemi szakdolgozat, rektori pályázat bírálója. Szakmai, oktatói és tudományos tevékenységéért a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának díjában és kiváló tudományos diákköri nevelő kitüntetésben részesült.

Dr. Kerpel-Fronius Sándor

Dr. Kerpel-Fronius Sándor

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Végzettség

általános orvos, 1964 Semmelweis Egyetem

 

Tudományos fokozatok

1977    orvosi laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga

1979    klinikai farmakológiai szakvizsga

1972    a biológiai tudományok kandidátusa(A mitochondriumok működésének elektronmikroszkópos hisztokémiai vizsgálata)

1988    az MTA doktora (A citosztatikumok klinikai farmakológiai értékelése)

1995    Habilitáció, SOTE, orvosi tudományág, klinikai farmakológia

 

Kutatási témák: . klinikai farmakológia, klinikai gyógyszerfejlesztés, onkológiai gyógyszerek 

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

1967-1968 (1 év): ösztöndíj, Karolinska Institute, Farmakológiai Intézete, Stockholm

1972-1974 (18 hónap): ösztöndíj, A.P.Sloan Fellowship in Neurobiology, Maryland University, Baltimore, USA

1974 (6 hónap): ösztöndíj, EMBO (European Molecular Biology, Organization), Stockholm, University, Biokémiai Intézet, Stockholm, Svédország

1984 (7 hónap): ösztöndíj, Free University of Amsterdam, Onkológiai Intézet, Amsterdam, Hollandia

1987-1988 (1 év): Wayne State, University, Hematológiai és Onkológiai Intézet, Detroit, USA

2016-: visiting professor,  King’s College, Dept. of Pharmaceutical Medicine, London   


Mentori motiváció: követni és támogatni az új kutató nemzedék munkáját, átadni a tapasztalatokat, lehetőség szerint támogatást nyújtani a kutatási élet során felmerülő nehézségek megoldásában

Prof. Dr. Klebovich Imre

Prof. Dr. Klebovich Imre

Gyógyszerészeti Intézet
Prof. Dr. Kóbori László

Prof. Dr. Kóbori László

Transzplantációs és Sebészeti Klinika

igazgatóhelyettes
Tudományos fokozat:egyetemi Professzor
Szakterület: Sebészet

kép forrása

Dr. Kovács Gábor

Dr. Kovács Gábor

II.sz Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Kovács József

Dr. Kovács József

Magatartástudományi Intézet

kép forrása

Dr. Kovács Tibor

Dr. Kovács Tibor

Neurológiai Klinika

Szakterület: Neurológia , Klinikai farmakológia , Neuropatológia

Dr. Kőhidai László

Dr. Kőhidai László

Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Dr. Kriván Gergely

Dr. Kriván Gergely

Egyesített Szent István és Szent László Kh, Gyermekhematológiai és Őssejt- transzplantációs Osztály

A Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinikán 1982-től az immunológiai munkacsoport tevékenységében vettem részt, majd 1991-től az első hazai gyermek csontvelő-transzplantációs központ létrehozásában és munkájában működtem közre. Kiemelten foglalkozom a primer immunhiányos állapotban szenvedő betegek kezelésével, osztályunk az ország legnagyobb primer immundefektus központjaként működik.  2010 óta vezetem a Magyar Gyermekonkológiai Hálózatot.

Végzettség

Általános orvos (1982), csecsemő- és gyermekgyógyászat (1986), neonatológia (1989), hematológia (1994), fertőző betegségek (1986)

 

Tudományos fokozatok

2003 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola: PhD

 

Kutatási témák

Érdeklődési területem elsősorban a klinikai immunológia - ezen belül is a primer és szekunder immunhiányos állapotok -, a hematológia, infektológia, és e szakterületek egyik speciális kapcsolódási területe, a vérképző őssejt-átültetés.

 

 Hosszabb külföldi tanulmányutak

1991: Hollandia, Leiden University Hospital: csontvelő-átültetés

1991: Németország, Tübingen Universitatklinik: csontvelő-átültetés

1992-93: Izrael, Jeruzsálem, Hadassah Hospital): csontvelő-átültetés


Mentori motiváció

 

Az orvostudomány specializálódásával egyre kisebb rálátással rendelkezünk az egész emberre, a holisztikus szemlélet háttérbe szorult. A vérképző őssejt-átültetés egy nehéz, teljes embert követelő szakterület, amely a hematológia, immunológia, infektológia és a (gyermek) belgyógyászat szintézisén alapul. Az immunológiailag sérült betegek diagnózisa, kezelése, gondozása igazi klinikai munka, amelyben a tapasztalatnak hatalmas jelentősége van. Különleges, életre szóló kapcsolat alakul ki az orvos és a beteg között, ami manapság nem jellemző. Munkatársaimnak a kreativitást, a csapatszellemet és a közös gondolkozás képességét igyekszem átadni. A hierarchikus orvosi rendszerek helyett a gyógyító közösség jelentőségét hangsúlyozom, ahol az érvek és a tudás demokráciája érvényesül.

Prof. Dr. Lakatos Péter

Prof. Dr. Lakatos Péter

I. Sz. Belgyógyászati Klinika

kép forrása

Dr. Langer Róbert

Dr. Langer Róbert

Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Nephrológus


Kutatási terület:  hasi szervek átültetése, immunszuppresszió

Dr. Madách Krisztina

Dr. Madách Krisztina

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Szakterület: Aneszteziológia és intenzív terápia

Dr. Major Ottó

Dr. Major Ottó

Országos Klinikai Idegtudományi Inézet

OITI

Dr. Maurovich-Horváth Pál

Dr. Maurovich-Horváth Pál

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika


egyetemi adjunktus

Rövid önéletrajz
A Semmelweis Egyetemen summa cum laude eredménnyel 2006-ban szerzett általános orvosi diplomát. Egyetemistaként számos tanulmányúton vett részt, többek közt a berlini Humboldt Egyetemen, majd Svédoszágban az Uppsalai Egyetemen. Klinikai gyakorlatokat teljesített Cambridge-ben, Stockholmban és Zürichben. Hatodéves hallgatóként kutatói ösztöndíjjal az amerikai Harvard Egyetem szívképalkotással foglalkozó klinikáján töltött egy évet, ahol a coronaria CT angiographia új lehetőségeivel ismerkedett meg. Kutatási munkáját 2006-ban „Lilly Kutatói Díjjal”, 2007-ben a „Semmelweis Egyetem kiváló diákköröse” díjjal, 2008-ban „Lozsádi Norbert” díjjal jutalmazták. Számos előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon. Visszatérve a Harvard Egyetemre, 2008-2010 között a magas kockázatú atheroscleroticus coronaria plakkok kutatásával foglalkozott, amely jelenleg is fő tudományos érdeklődési területét képezi. A Magyar Kardiológusok Társasága Szív-CT Munkacsoportjának vezetőségi tagjaként aktívan részt vesz a magyarországi szív-CT oktatásban, PhD értekezését is e témában írja.

Honlap: www.cirg.hu


Munkahely:
MTA-SE „Lendület” Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport
Szív- és Érgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem
1122 Budapest, Városmajor út 68

Beosztás:
Kardiológus szakorvos, adjunktus
Kutatócsoport-vezető – MTA-SE „Lendület” Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport
Szakmai vezető – Szív-CT munkacsoport, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Elnök – Kardiovaszkuláris Képalkotó Munkacsoport, Magyar Kardiologusok Társasága
Elnök – Web és Kommunikációs Bizottság, European Association of Cardiovascular Imaging
Elnökségi tag – European Association of Cardiovascular Imaging
Nukleusz tag – Nukleáris Kardiológia és Szív-CT szekció, European Association of Cardiovascular Imaging

Tudományos fokozatok: PhD, MPH

Tanulmányok:

1993-1997 Selye János Gimnázium, Révkomárom
1997-1998 Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar, Pozsony
1998-2006 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
Diploma minősítés: Summa Cum Laude
2006-2008 Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolája (PhD)
2010-2012 Harvard Egyetem, Harvard School of Public Health, Program in Clinical Effectiveness, Boston, Massachusetts, Egyesült Államok
Master in Public Health (MPH) diploma 2017. június 20.
Nyelvvizsgák:

1997. Szlovák nyelv: felsőfok C típusú
2000. Angol nyelv: középfok C típusú
Svéd nyelv és német nyelv alapfok

Kutatási téma:

Atheroscleroticus plakk karakterizálása multimodális képalkotó módszerekkel, Alacsony sugárdózisú CT vizsgálat, Hasi és perikardialis zsírszöveti kompartmentek jellemzése, Heritabilitási vizsgálatok.

Prof. Dr. Merkely Béla

Prof. Dr. Merkely Béla

Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ Kardiológiai Tanszék

klinikai rektorhelyettes

Jelenlegi beosztása

 • tanszékvezető  – Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ
  Kardiológiai Tanszék (2007. júl. 1-től)
 • egyetemi tanár – Semmelweis Egyetem (2008. szept. 1-től)
 • igazgató – Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika
  (2013. július 1-től)
 • elnök – Semmelweis Egyetem Klinikai Központ (2015. október 1-től)
 • klinikai rektorhelyettes – Semmelweis Egyetem (2015. október 1-től)
 • elnök – Egészségügyi Szakmai Kollégium Kardiológia Tagozat (2016. február 15-től)

Iskolák:

 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar (1984-1991.)
 • Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ (2006-2009.) okleveles egészségügyi szakmenedzser
 • Semmelweis Egyetem Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Egészségügyi Menedzser mesterképző szak (2013-2014.) okleveles egészségügyi menedzser – Master of Health Management (MSc)

Szakmai képzés:

1996-ban belgyógyászati szakvizsgát, 1998-ban kardiológiai szakvizsgát tett. 2005-ben lipidológus képesítést, 2007-ben Transthoracalis echocardiographias licenszt (honoris causa-2 szint) kapott, és az első magyar elektrofiziológusként az európai (EHRA) Cardiac Pacing and ICD Accreditationt is megszerezte. 2009-ben Intervenciós Kardiológiai licensz (expert szint) vizsgát tett, majd ugyanebben az évben megszerezte az Okleveles Egészségügyi Szakmenedzseri diplomát (Semmelweis Egyetem), 2013-ban obezitológus diplomát kap.

Oktatói tevékenység:

1991-től TDK témavezetőként, rektori pályamunkák, szakdolgozatok, illetve diplomamunkák témavezetőjeként, előadóként, gyakorlatvezetőként és vizsgáztatóként vesz részt a medikusok oktatásában. 2000-től PhD alprogram- és témavezető, majd 2007-től az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Szív-és érrendszeri betegségek élettana és klinikuma c. programjának vezetője. 2004-től kardiológus rezidensek mentora, kardiológiai, aneszteziológia és intenzív terápia, valamint belgyógyászati rezidensek tutora. 2007-től - tanszékvezetőként - feladata a három nyelven folyó graduális és posztgraduális kardiológiai oktatás irányítása. 

Emellett a Magyar Rektori Konferencia Tehetséggondozási Bizottságának alelnöke, a Semmelweis Egyetem Rektori Pályamunka Értékelő Bizottság tagja, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke. 2008-tól a Kardiológiai Szakmai Grémium, 2013-tól a ’Orvosi rehabilitáció a kardiológia területén’ ráépített szakmai képzést koordináló Grémium elnöke.

Tudományos munkásság:

1999-ben PhD-fokozatot (Kamrai ritmuszavarok mechanizmusának experimentális és klinikai vizsgálata) szerzett. 2006-ban elnyerte az MTA doktora címet (Tachyarrhythmiák patomechanizmusai és új elektrofiziológiai nonfarmakológiás kezelési módszerei), valamint habilitált a Semmelweis Egyetemen (kardiológia). 1994-től folyamatosan mintegy 15 támogatott kutatási pályázat témavezetője ill. projektvezetője.

Dr. Moldvay Judit

Dr. Moldvay Judit

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Tumorbiológiai Osztály

Pályámat patológusként kezdtem, majd két éven át Párizsban végeztem kutatómunkát. 1993-2014 között tüdőgyógyász-klinikai onkológusként dolgoztam, 2006-2014 között a SE Pulmonológiai Klinikán. Jelenleg az Országos Korányi Intézetben dolgozom és végzek tüdőrákkal kapcsolatos transzlációs kutatásokat. Részt veszek a Nemzeti Agykutatási Program „Agyi áttétet adó daganatok vizsgálata” c. alprogramjában. Emellett továbbra is aktív oktató és mentor vagyok a Semmelweis Egyetemen.


Végzettség:

Általános orvos (SOTE ÁOK, 1987), Patológus szakorvos (1993), Tüdőgyógyász szakorvos (1997), Klinikai onkológus szakorvos (2006), European Diploma in Respiratory Medicine (2008), Egészségügyi Szakmenedzser (2008)

 

Tudományos fokozatok

1999: PhD

2008: med. habil.

 

Kutatási témák

Tüdőrákok prognosztikai és prediktív faktorainak vizsgálata. Tüdőrákok agyi áttéteinek klinikopatológiai és molekuláris genetikai vizsgálata. Génmintázatok prediktív értékének vizsgálata tüdőrákban. Immunterápia prediktív markereinek vizsgálata tüdőrákban.

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

1991-1993: Párizs (ARC ösztöndíj, INSERM U-370)

1996-2000 (összesen 7 hónap): Nancy (INSERM ösztöndíj, INSERM U-14)Mentori motiváció

Mentoráláskor mindig arra törekszem, hogy úgy ismerkedjem meg a Hallgatóval, ahogyan azt több mint 2000 évvel ezelőtt tették a görög iskolákban, hosszú séták közbeni beszélgetések során... A folyamatos kapcsolattartás révén megismerhetem gondjait, kétségeit, a munka/kutatás kapcsán felmerülő nehézségeit, amit közösen oldunk majd meg, de nagyrészt támaszkodván az én szakmai és emberi tapasztalataimra. Szerencsés, ha a mentorált Hallgatóval közös szakterületet is találunk, mert így konkrét segítséget is nyújthatok egyes kérdésekben saját tudásom, vagy szakmai kapcsolatrendszerem révén. Fontosnak tartom az elvárások megfogalmazását, a rövid- és hosszú távú tervezésben való segítést, valamint a motiváció folyamatos fenntartását. Nagyra értékelem a kölcsönös bizalmat, mert a közösen kitűzött célokat csak így tudjuk majd megvalósítani.

Dr. Müller Veronika

Dr. Müller Veronika

Pulmonológiai Klinika

Tüdőgyógyász-onkológusként a tüdőbetegségek diagnosztikájának és ellátásának legmagasabb szintű megvalósítását tekintem a legfontosabbnak. Magyarországon kiemelt centrumként az interstitialis tüdőbetegek, szervtranszplantáltak és súlyos légúti obstrukcióban szenvedők ellátásában vállal munkacsoportom központi szerepet. Számos más diszciplinával történő együttműködés segíti a klinikai és a kutató munkát.

Végzettség

Általános orvos

Tüdőgyógyászat, klinikai onkológia és laboratóriumi medicina szakorvos

 

Tudományos fokozatok

2002: PhD

2010: habilitáció

2017: DSc

 

Kutatási témák

Pulmonológiai stresszállapotok vizsgálata, melyből kiemelendők az ismeretlen eredetű tüdőfibrózis (EMPIRE regiszter), autoimmun és egyéb immuneredetű tüdőbetegségek, tüdő- és egyéb szerv/szövettranszplantáltak pulmonológiai eltérései, súlyos légúti obstrukcióval járó kórállapotok vizsgálata.

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

1995-1997: Esseni Egyetem, Essen, Németország

2001-2002: West Virginia University, Morgantown, USA


Mentori motiváció

 

Klinikai orvosi munka iránt elkötelezett hallgatókkal kutatócsoportomban kiváló eredményeket értünk el az utóbbi években. Ennek kapcsán szerzett több éves együttműködés nagyon jó emberi kapcsolatokat eredményezett. Célom, hogy egy adott kérdés iránt elkötelezett leendő kollégát segítsek a klinikai (belgyógyászati jellegű) orientációban, aktuális kutatómunkája adta lehetőségek megvilágításában, nemzetközi és hazai pályázatokon történő sikeres részvételben. A személyes konzultációk az orvosi pálya minden területére őszintén kiterjednek.

Prof. Dr. Monos Emil †

Prof. Dr. Monos Emil †

Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet

Eötvös József Gimn, Bp („Kitűnő Tanuló” éé)
BOTE (1959, Summa cum laude)

Intézetigazgató (1990-2000, SOTE)

Oktatási rektorhelyettes (1995-1999, SOTE)

PhD program és iskolavezető (1995-2015, SOTE)

Ob/Eü mérnökképzés (1993-, alapító és oktató, rektori megbízott, SOTE/BME)

SE Baráti Kör elnök (2002-)

Semmelweis Emlékbiz (2015-, elnök, t.elnök)

Adj Prof Physiol (1988-, MCW Physiol, USA)


Végzettség

MD, fiziológus szakorvos

 

Tudományos fokozatok

1970: Orv tud kandidátus/PhD

1982: MTA Dr

 

Kutatási témák

Vénás rendszer működésének adaptív mechanizmusai. Anyai magatartás.

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

1965 (félév): Leningrádi Pavlov Élettani Intézet (SzU)

1972-73: Pennsylvania Egyetem Bockus Kutató Intézete (USA)

1982-87: Wiscosini Orvosegyetem (MCW) Élettani Intézete, Milwaukee (USA)

Mentori motiváció

 

Nagyra értékelem a Kerpel FÖ Tehetséggondozó Programot. Oktatói, tudományos kutatói és közéleti tapasztalataim alapján szívesen segítenék fiatal, útkereső leendő kollégáknak problémáik/kérdéseik elemzésében, egyetemi és társadalmi beilleszkedésükben.


Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

Dr. Nagy Zoltán Zsolt

Dr. Nagy Zoltán Zsolt

Szemészeti Klinika

1986-ban végzett általános orvosként, azóta szemorvosként dolgozik. Jelenleg a SE Szemészeti Klinikájának igazgatója és az Egyetem Egészségtudományi karának dékánja. Fő témája a szemészeten belül a hályog- és refraktív sebészet.

Eddig több mint 600 tantermi, kongresszusi előadást tartott, számos európai és nemzetközi kongresszus meghívott előadója volt.

Felfedezte az ultraibolya sugárzás (szolárium, napozás) károsító hatását a refraktív sebészeti beavatkozásokat követő ún. avaszkuláris sebgyógyulás időszakában (3-6 hónappal a beavatkozást követően).

2008. augusztusában a világon elsőként végzett femtolézeres hályog sebészeti műtétet, ennek tapasztalatait nemzetközi közleményekben publikálta.

2010-től folyamatosan a Magyar Műlencseimplantációs és Refraktív Sebészeti Társaság (SHIOL) kongresszusán az Élő Sebészeti Műtétek szervezője volt, phacoemulsificatiós- és femtolézeres hályogműtétet mutatott be a kongresszus résztvevőinek.


Végzettség

1985. angol-magyar orvos szakfordító

1986. általános orvos

1991. egészségügyi felsőfokú menedzser

1992. szemészet szakvizsga

2016. gyermekszemészet licenc vizsga

 

Tudományos fokozatok

1997: PhD

2003: med. habil.

2004: MTA doktora

2014: FEBO

 

Kutatási témák

Szürkehályog- és refraktív sebészet. Szaruhártya betegségek. Femtolézeres hályog és refraktív sebészet

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

1991. Helsinki Orvostudományi Egyetem Szemészeti Klinika, Helsinki (Finnország), Prof. A. Tarkkanen

1994 – 1995. Friedrich-Alexander Universitat, Erlangen-Nürnberg (Németország).

Témavezető: Prof. GOH Naumann (1 éves DAAD-ösztöndíj)

1999 – 2000. Moorfields Eye Hospital, London (Egyesült Királyság): szemészeti plasztikai sebészet, orbita sebészet (1 éves Fellowship)Mentori motiváció

Tehetséges fiatalok szakmai és emberi segítése.

Prof. Dr. Noszál Béla

Prof. Dr. Noszál Béla

Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Gyógyszerészi Kémiai Intézet


Fotó: D.Kiss Balázs

Dr. Novák Márta

Dr. Novák Márta

Magatartástudományi Intézet

Magatartástudományi Intézet

Fotó: D.Kiss Balázs

Dr. Nyírády Péter

Dr. Nyírády Péter

Urológiai Klinika

Szakterület: Urológia , Andrológia

Forrás

az MTA doktora
igazgató egyetemi tanár
urológus és andrológus szakorvos

TANULMÁNYOK:
1985-1989. Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét
1989-1995. Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged
2001. Urológus szakvizsga
2003. Ph.D. Semmelweis Egyetem “A magzati húgyutak fejlődésének vizsgálata, különös tekintettel a húgyhólyag detrusor simaizomzat elektromechanikai képességének változására normál körülmények között és hátsó húgycső billentyű esetén”
2003. EBU Part I. (Európai Urológus Bizottság szakvizsgája)
2006. EBU Part II. FEBU (Fellow of European Board of Urology)
2008. Andrológia szakvizsga
2009. Habilitáció a Semmelweis Egyetemen
2011. az MTA doktora „Urológiai fejlődési rendellenességek kutatása és ellátása”

SZAKMAI TAPASZTALATOK:
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Sebészeti Klinikáján Baltás Béla professzor irányításával tudományos diákköri tevékenységet folytattam és szakdolgozatomat az epekövek laparoszkópos kezelésének eredményeiből írtam.
Szigorló évben a sebészet és traumatológiai gyakorlatot a yorki District Hospital általános és ortopédiai sebészetén teljesítettem. A belgyógyászat és családorvosi gyakorlatot az ulmi egyetem oktató kórházában, Heidenheimben végeztem.
1995-ben fejeztem be egyetemi tanulmányaimat és munkámat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórházának Urológiai Osztályán kezdtem.
A legrangosabb gyermekurológiai kongresszuson, melyet az Európai Gyermekurológus Társaság (ESPU) szervezett 1996 és 2001 között 10 alkalommal vettem részt szerzőként, vagy társszerzőként poszterrel, vagy előadással.
1999-ben az ESPU (European Society for Paediatric Urology) ösztöndíjával 6 hetet Manchesterben Mr. David Gough-nál töltöttem, ahol a külső nemi szervek sebészetét, és hat héten át Leedsben Mr. David Thomas és Mr. Azad Najmaldinnál, ahol a minimális invazív beavatkozásokat tanulmányoztam.
1999-ben egy hetet Párizsban Professor Guy Valancian intézetében töltöttem, ahol a radikális laparoszkópos urológiával ismerkedtem.
2000-ben Európai Urológus Társaság (EAU) 1 éves kutatási ösztöndíjával egy évet töltöttem Londonban a UCL (University Collage London) Egyetemen. A Great Ormond Street Hospital Gyermekurológiai Osztályán, az egyetem Urológia valamint Nephrológia Itézetében és Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán dolgoztam. Kutatásaimat intrauterin sebészeti beavatkozás hatására kialakuló húgyrendszeri változások tárgykörében Professor Christopher Fry, Professor Charles Rodeck, Professor Adrian Woolf és Mr. Peter Cuckow irányította.
2001. májusától a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikáján dolgozom.
2001. decemberében urológiából jeles eredménnyel szakvizsgáztam.
2000-óta minden évben az Európai Urológus Társaság (EAU) kongresszusain előadással, vagy poszterrel veszek részt.
2003-ban sikeresen megvédtem Ph.D. értekezésemet : „Experimental fetal urinary bladder outflow obstruction perturbs electromechanical properties of detrusor smooth muscle” („Kísérletes magzati húgyhólyag elfolyási akadály csökkenti a húgyhólyag detrusor izomzat összehúzódási képességét”) címmel.
2005-től a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája Laparoszkópos Munkacsoportjának vezetője
2006-ban letettem az Európai Urológus Társaság szakvizsgáját, így a European Board of Urology tagjává váltam (FEBU).
2006-ban a Semmelweis Egyetem adjunktusává neveztek ki.
2007-ben osztályvezető adjunktusi kinevezést nyertem.
2008. áprilisában andrológiából kiváló eredménnyel szakvizsgáztam.
2009-ben habilitáltam a Semmelweis Egyetemen.
2009-ben Semmelweis Egyetem docensévé neveztek ki.
2009. szeptember 1-től az Urológiai Klinika tudományos igazgatóhelyettese
2010. szeptember 1-től az Urológiai Klinika általános igazgatóhelyettes
2010-től Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája Húgycsősebészeti Munkacsoportjának vezetője lettem.
2011-ben kaptam meg az MTA doktora címet.
2012. júliustól a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatójává neveztek ki.

PUBLIKÁCIÓS LISTA
Aktualizált lista nyomtatható formátumban letölthető

NEMZETKÖZI VEZETŐSÉGI TAGSÁG:
EU-ACME (Academic Continued Medical Education) vezetőségi tagja
EBU (European Board of Urology) akkreditált tagja

HAZAI VEZETŐSÉGI TAGSÁG:
Szakmai Kollégium Urológiai Tagozatának elnöke
Magyar Uroonkológiai Társaság elnöke
Semmelweis Egyetem Urológiai Grémiumának elnöke
Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának elnökségi tagja
2008-2009. A Semmelweis Egyetem Andrológiai Grémiumának elnöke, majd tagja
Magyar Szexológiai Társaság vezetőségi tagja
Magyar Urológusok Társaságának vezetőségi tagja
European Union of Medical Specialists (UEMS) urológiai szekciójának képviselője
Országos Igazságügyi Orvostani Intézet szakértő-szaktanácsadója
Semmelweis Egyetem Gazdasági Bizottságának nem kari tanácstagja
Semmelweis Egyetem Baráti Körének vezetőségi tagja

TÁRSASÁGI TAGSÁG:
Magyar Urológusok Társasága
Magyar STD Társaság
Magyar Szexológiai Társaság
Magyar Uroonkológiai Társaság
Semmelweis Egyetem ÁOK Szakképzési Bizottság
Európai Urológusok Társasága (EAU)
ESSM (European Society of Sexual Medicine)
Association of Academic European Urologists (AAEU)
Lengyel Urológus Társaság tiszteletbeli tag (PUA)

NYELVISMERET
Német, állami középfok
Angol, angol nyelvű felsőfokú nyelvvizsga ( 7.5 / 9 pont IELTS, British Council, Budapest 1999)

DÍJAK:
1. A kongresszus legjobb posztere
N. Thiruchelvam, P. Nyirády, P.M. Cuckow, C.H. Fry, D.M. Peebles and A.S. Woolf
Cell turnover in the developing and obstructed fetal bladder
XIII th Congress of the European Society of Pediatric Urologist (ESPU), April 11-13, 2002, Budapest, Hungary
2. Az év legjobb közleménye a Magyar Urológiában
Nyirády P.: Intrauterin alsó húgyúti obstrukció csökkenti a hólyag detrusor simaizom
összehúzódási képességét bárányban
Magy. Urol. 14(1), 21-30, 2002.
3. A kongresszus legjobb posztere
Előadó: Nyirády P.
Z. Kelemen, J. Pánovics, P. Nyirády, I. Romics:
Management of the late complications of hypospadias repair
XVIIIth EAU Congress Madrid, Spain, 12-15. March 2003. European Urology 2(1): Abstr. 592. 2003.
4. A kongresszus 2. legjobb posztere
Surgical correction of hypospadias cripple
Előadó: Nyirády P.
P. Nyirády, Zs. Kelemen and I. Romics
EAU 3rd Central European Meeting, 2003, Crackow, Poland.
5. A kongresszus 2. legjobb előadása
Nyirady P., Banfi G., Kelemen Z.: Management of hypospadias
EAU 6th Central European Meeting
Prága, 2006. szeptember 15-16.
6. A kongresszus legjobb posztere és a Karl Storz Díj nyertese
Nyirády P., Szász AM., Majoros A., Székely E., Kulka J., Romics I.
EAU 8th Central European Meeting
Varsó, 2008. október 24-25.
7. 3rd Price ont he European Urology Forum 2009’ Challenge the experts
2009. február 7-11. Davos, Svájc
8. Richter publikációs pályadíj
2009. július 1.
9. Babics Antal díj: I. helyezett
2009. november

 

 

ÖSZTÖNDÍJAK:
1999. ESPU (European Society for Paediatric Urologists) 3 hónapos ösztöndíja
5 hét a Department of Paediatric Urology at the Royal Manchester Children’s Hospital Vezető: Mr. David Gough consultant paediatric urologist,
7 hét a Departments of Paediatric and Adult Urology at St. James’s Hospital, Leeds Vezető: Prof. David F.M. Thomas consultant paediatric urologist
2000-2001. EUSP (European Urological Scholarship Program) Research Fellowship (1 év) Department of Paediatric Urology at Great Ormond Street Hospital, London.
Vezető: Mr. Peter M. Cuckow consultant paediatric urologist
Institute of Urology and Nephrology, University College London, London
Vezető: Professor C. H. Fry Professor of cell biology and academic leader
Institute of Child Health, UCL, London
Vezető: Professor A. Woolf
Department of Obstetrics & Gynaecology of the UCL, London
Vezető: Professor C. H. Rodeck
2004. augusztus
A Salzburg Seminaron vettem részt és sikeres záróvizsgát tettem
2005. május (1 hónap)
EAU-AUA Academic Exchange Program egyik európai urológusaként az Egyesült Államok 6 vezető akadémiai intézetét látogattam meg az AUA vendégeként
2005. november (3 hét)
EAU „Short Term Visit” ösztöndíját elnyerve a Marberger professzor által vezetett, Bécsi Egyetem Urológiai Klinikáján 2 hetes tanulmányúton vettem részt.
2007. november (2 hét)
EAU „Short Term Visit” ösztöndíját elnyerve a Royal Hallamshire Hospitalban Christopher Chapple professzornál 2 hetes tanulmányúton vettem részt.
2009. február
EAU Winter Forum „Challenge the experts” előadó
Davos, Svájc
2012. június
Canadian Urological Association – European Association of Urology Academic Exchange Program Canadian Tour tagja, három európai urológus egyike
(Meglátogatott klinikák: Halifax, Montreal, Toronto, Vancouver, Edmonton, Calgary)

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGI TAG:
International Urology and Nephrology
Central European Journal of Urology
Czech Urology (Česká Urologie)
Magyar Urológia
Családorvosok Lapja
Orvosképzés
Orvostovábbképző Szemle
IME
Robotics, Laparoscopy & Endosurgery e-journal (www.robotictimes.org)

REVIEWER AZ ALÁBBI FOLYÓIRATOKBAN:
Journal of Urology
BJU International
Urology
International Urology and Nephrology
Indian Journal of Urology
Histology and Histopathology
International Medicine & Applied Science
Acta Physiologica Hungarica

Interjú Nyirády Péter profeszorral, mely a Kossuth Rádióban hangzott el 2015. január 9-én meghallgatható a linkre kattintva.

Dr. Polgár Veronika

Dr. Polgár Veronika

Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

Alapozó Egészségtudományi Intézet, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék


Kép Forrása

Dr. Prohászka Zoltán

Dr. Prohászka Zoltán

III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Alegység:Kutatólaboratórium


Kép forrása

Dr. Purebl György

Dr. Purebl György

Magatartástudományi Intézet

Szakterület: Pszichiátria


Szakmai tapasztalat


Időtartam
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet 1995 - jelenleg is.
Jahn Ferenc Délpesti Kórház Pszichiátriai Betegfelvételi Osztály 1993-1995

Foglalkozás / beosztás
Pszichiáter szakorvos, egyetemi docens, klinikai igazgatóhelyettes

Főbb tevékenységek és  feladatkörök
Orvosi kommunikációs, ill. betegkommunikációs, készségfejlesztő tréningek fejlesztése és tartása magyar és angol nyelven. A Magatartástudományi Intézet klinikai részlegének
vezetése, graduális és posztgraduális oktatás angol és magyar nyelven, a Depresszió és Öngyilkosság-megelőzés kutatócsoport vezetése. Az Európai Bizottság Joint Action of
Mental Health and Well Being 4-es munkacsomagjának vezetője (Depresszió és öngyilkosság megelőzés). A Magyar Pszichiátriai Társaság Elnöke

A munkáltató neve és címe
Semmelweis Egyetem Magatartástudomány Intézet, Bp. 1089. Nagyvárad tér 4.

Tevékenység típusa, ágazat
 Felsőoktatás, betegellátás, kutatás. Felnőtt-készségfejlesztés, kommunikáció

 

Tanulmányok

 

Időtartam
2004- 2009 Pszichoterapeuta szakvizsga biz. száma: 716/2009
1997-2006 PhD képzés Semmelweis Egyetem Doktori Iskola oklevél száma: 982/2006
1993-1997 Pszichiáter szakvizsga biz száma: 2179/1997
1986-1993 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar diploma száma: 319/1993


Végzettség / képesítés
Orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos, PhD

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
pszichiátria, pszichoterápia

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem
Semmelweis Egyetem
Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

forrás

Dr. Réthelyi János

Dr. Réthelyi János

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Az orvosi diploma megszerzése után 4 évig a Magatartástudományi Intézetben tevékenykedtem PhD-hallgatóként. 2003-ban kezdtem rezidensként a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikán. Kis megszakításokkal azóta itt dolgozom, tavaly óta igazgatóként. Amikor nem a munkahelyem vagyok, akkor feleségemmel és 3 gyerekemmel csinálok éppen valamit.


Végzettség

SOTE ÁOK, 1999

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, 2003

 

Tudományos fokozatok

PhD, 2003

 

Kutatási témák

pszichiátriai genetika, pszichiátriai betegségek molekuláris és neurobiológiai háttere, pszichofarmakológia, bioetika

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

2006: Utrechti Orvosegyetem, Pszichiátriai Klinika

2012-2013: Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, CaliforniaMentori motiváció

 

Fontosnak tartom, hogy az Egyetemen a hallgatók és az oktatók közösen gondolkodjanak: kutatási kérdésekről, orvosi témákról, az oktatás javításának lehetőségeiről és általában az élet nagy kérdéseiről. Minden olyan fórumot fontosnak tartok, ahol megvalósul ez a típusú interakció. A Kerpel-Fronius program eddig is nagyszerű hallgató-oktató találkozásokra adott lehetőséget

Prof. Dr. Rosivall László

Prof. Dr. Rosivall László

Kórélettani Intézet

egyetemi tanár, Nemzetközi Nephrologiai Kutató és Képző Központ vezető, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola igazgató, Physiology International (Acta Physiologica Hungarica) főszerkesztő

Fotó: D.Kiss Balázs

Prof. Dr. Sarkadi Balázs

Prof. Dr. Sarkadi Balázs

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

kép forrása

Dr. ifj. Sótonyi Péter

Dr. ifj. Sótonyi Péter

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék

Végzettség
    általános orvos
    általános sebészet
    érsebészet
    egészségbiztosítás
    igazságügyi szakértő – sebészet

Tudományos fokozatok
2004: Ph.D.
2014: med.habil

Kutatási témák
A Nociceptin/Orphanin FQ kardiovaszkuláris megbetegedésekben és a stressz válaszban betöltött szerepének klinikai vizsgálata.
A mechanikai stressz thrombus képződés folyamatában betöltött szerepének vizsgálata humán mintákon
Az aorta aneurizmák radiológiai vizsgálata és geometriai modellezése
Hosszabb külföldi tanulmányutak
1993: HUMSIRC cseregyakorlat, Can Ruti University Hospital, Barcelona-Badalona, Spanyolország, általános sebészet, 1 hónap
1994: HUMSIRC cseregyakorlat, Medizinische Hochschule Hannover, Németország, általános sebészet, 1 hónap
1995: TEMPUS-ERASMUS ösztöndíj, Catholic University of Leuven, Belgium, általános, mellkas és szívsebészet, 3 hónap
1997-1998: DAAD ösztöndíj, Medizinische Hochschule Hannover, Németország, Department of Transplantation and Surgery, 10 hónap, témavezető: Prof. Dr. Björn Nashan
1998: SFB Forshungs Project, Medizinische Hochschule Hannover, Németország, Department of Transplantation and Surgery, 5 hónap, témavezető: Prof. Dr. Björn Nashan

Mentori motiváció
„Nem az győz, aki a legtöbb tehetséggel rendelkezik, hanem az, aki tudja, hogyan kell tehetségét használni!” (Bob Gass). A Kerpel Frónius Ödön Tehetséggondozó Program kiemelt fontosságú része a Semmelweis Egyetem graduális és a korai postgraduális oktatásának. Az átlagon felüli teljesítményt – legyen az tudomány, művészet, sport - meg kell becsülnünk és tehetségeinket segíteni kell abban, hogy pályájukat a legjobb íven kezdjék el. Mentorként legfőbb feladatomnak azt tartom, hogy a rám bízott hallgatók mindennapokban felmerülő problémáira a saját látásmódomnak és tapasztalatomnak megfelelően gyakorlati válaszokat adjak. Szakmai kérdésekben a hallgatók leginkább a tudományos vagy klinikai témavezetőjükre támaszkodhatnak. Viszont gyakran érnek olyan válaszutakhoz, amikor külső szemlélőként véleményem segítséget jelenthet a döntéseik meghozatalában. Az elmúlt években én legalább annyit tanultam a rám bízott hallgatóktól, mint amennyi segítséget én adhattam nekik.

Dr. Sőti Csaba

Dr. Sőti Csaba

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Végzettség:
általános orvos

Tudományos fokozatok:
2002: Ph.D.

Intézeti tagság kezdete:
1994

Jelenlegi beosztás:
egyetemi docens

Tudományos közéleti tevékenység:
Magyar Biokémiai Egyesület tagja
Cell Stress Society International tagja
A Magyar Sejt-Stressz Társaság alapítótagja és volt alelnöke
2004- A Mechanisms of Ageing and Development c. folyóirat szerkesztője
2007- A Biogerontology c. folyóirat szerkesztője
2007- A Current Aging Science c. folyóirat szerkesztője
2007- Az Open Longevity Science c. folyóirat szerkesztője
2007- A Current Gerontology and Geriatrics Research c. folyóirat szerkesztője
2012- A Scientific Reports c. folyóirat szerkesztője

Hosszabb külföldi tanulmányút:
1996: Biozentrum, University of Basel, Svájc
1997: Indian Institute of Science, Bangalore, India

Tudományos érdeklődés:
Adaptáció, stressz, stresszválaszok, tanulás, memória, öregedés

Hat kiemelt közlemény:
Spiró Z, Arslan MA, Somogyvári M, Nguyen MT, Smolders A, Dancsó B, Németh N, Elek Z, Braeckman B, Csermely P, Sőti C. (2012) RNA interference links oxidative stress to the inhibition of heat stress adaptation. Antiox. Redox Signal. 17: 890–901.

Papp D, Csermely P, Sőti C. (2012) A role for SKN-1/Nrf in pathogen resistance and immunosenescence in Caenorhabditis elegans. PLoS Pathog. 8: e100267.

Arslan MA, Chikina M, Csermely P, Sőti C. (2012) Misfolded proteins inhibit proliferation and promote stress-induced death in SV40-transformed mammalian cells. FASEB J. 26: 766-777.

Burnett C, Valentini S, Cabreiro F, Goss M, Somogyvári M, Piper MD, Hoddinott M, Stutphin GL, Leko V, McElwee JJ, Vazquez-Manrique RP, Orfila A-M, Ackerman D, Au C, Vinti G, Riesen M, Howard K, Neri K, Bedalov A, Kaeberlein M, Sőti C, Partridge L, Gems D. (2011) Absence of effects of Sir2 overexpression on lifespan in C. elegans and Drosophila. Nature 477: 482-485.

Putics Á, Végh EM, Csermely P, Sőti C. (2008) Resveratrol induces the heat shock response and protects human cells from severe heat stress. Antiox. Redox Signal. 10: 65-75.

Sőti C, Rácz A, Csermely P. (2002) A nucleotide-dependent molecular switch controls ATP binding at the C-terminal domain of Hsp90: N-terminal nucleotide binding unmasks a C-terminal binding pocket. J Biol Chem. 277: 7066-7075.


kép forrása

Dr. Szabó Dóra

Dr. Szabó Dóra

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

egyetemi tanár, intézetigazgató

Tudományos fokozat:PhD., az MTA doktora
Szakterület: Orvosi mikrobiológia

Fotó: Kovács Attila, Kiss Balázs – Semmelweis Egyetem

Prof. Dr. Szabolcs Zoltán

Prof. Dr. Szabolcs Zoltán

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Szívsebészeti Klinika

Dr. Szijártó Attila

Dr. Szijártó Attila

I. Sz. Sebészeti Klinika

Önéletrajz


Dr. Szijártó Attila 1976. május 24-én született, Budapesten. 2001-ben végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán summa cum laude minősítéssel. Azóta egyetemünk I. sz. Sebészeti Klinikáján dolgozik, jelenleg egyetemi docensként. 2016 júliusától a Klinika igazgató-helyettese.

Klinikai munka: 
2008-ban sebészet szakvizsgát szerzett kiválóan megfelelt minősítéssel. 
Érdeklődési területe a máj, epe és hasnyálmirigy megbetegedések sebészete; jártasságot szerzett percutan epeúti intrervenciók és terápiás endoszkópos ellátások terén. Számos rövidebb külföldi tanulmányút (Pelikan Center – Basingstoke, Egyesült Királyság; St Mark’s Hospital London) mellett hosszabb időt töltött Japánban ahol a kyotoi egyetem májsebészeti és transzplantációs centrumában fellow-ként dolgozott. Jelenleg onkológia szakképzésben vesz részt.  

​Tudományos tevékenység: 
Sebészeti szakképzése alatt továbbfolytatta, egyetemi tanulmányai során
 megkezdett preklinikai, experimentális kutatásait, melynek eredményeként 2007-ben Ph.D. fokozatot szerzett summa cum laude minősítéssel „Az ischaemiás tolerancia növelésének lehetőségei a májsebészetben” címmel. 
Klinikai munkája mellett az I. sz. Sebészeti Klinikán mentorával újraélesztette a Kísérletes Sebészeti Részleget, melynek 2003-tól vezetője. Kutatási területe sebészeti kórállapotok patofiziológia vizsgálata, ezen belül is külön hangsúlyt kapott az ischaemiás és reperfúziós kórállapot, illetve ezen kórfolyamatokat befolyásoló kondícionálási technikák vizsgálata. A klinikán működő érsebészeti munkacsoporttal való szoros együttműködés eredményként az alsó végtagi kritikus ischaeamiás folyamatok tanulmányozására mind kísérletes, mind klinikai vonalon külön hangsúlyt fektetett. Sebészeti érdeklődési területének megfelelően a májsebészeti és regenerációs vizsgálatok képezték és képzik munkacsoportjának főbb kutatási irányvonalát. 
2016 decemberében MTA doktori címet szerzett(„Az ischaemiás kórállapotok befolyásolhatósága az idő függvényében”).
    ​
Kutatómunkájának elismeréseként 2014. májusában a Europen Society for Surgical Research 49. nemzetközi kongresszusának elnöke volt. Szerkesztőbizottsági tagságai: European Surgical Research; Frontiers in Surgery. Számos hazai (SE, Szegedi Tudományegyetem, MTA-TTK) és nemzetközi (Aachen, Jéna, Amsterdam, Bréma) kollaborációt tart fenn. Összesen: 183 (124 hazai és 59 nemzetközi) előadás első és társszerzője.  Közleményeink száma 57, összesített impakt faktora: 79,8; hivatkozásainak száma 350, Hirsch indexe: 10. Számos hazai és nemzetközi díj, pályázat nyertese, kiemelendő: MTA – Bolyai János Kutatási Ösztöndíj; Dr. Regöly-Mérei János Alapítvány nyertese, SE – Merit-díj, Pro optimo merito in pancreato-oncologica.

​​
Oktatói tevékenysége 
​R
endszeresen tart előadásokat és gyakorlatokat magyar és angol nyelven, a „Gondolkodó Sebészet” kurzus vezetője. Eddig 8
​4
 TDK hallgató témavezetője, akik eredményei közé sorolható: 
​54
 előadás (
​40
 díjazott) SE TDK Konferenciáján; 
​14
 (ebből 
​8
 díjazott) OTDK részvétel, 
​21
 nemzetközi TDK konferencia részvétel. 2
​3​
 rektori pályamunka és 3
​9
 szakdolgozat; 
​6
 Semmelweis egyetemi kiváló diákkörös és 2 MTA – Pro Scientia Aranyérem díjazott hallgató témavezetője. 2010-től a SE Tudományos Diákköri Tanácsának tagja; oktatói munkája elismeréseként kiváló TDK hallgató nevelő kitüntetést kapott. Jelenleg a SE Doktori Iskolájában 3 különböző témában indított képzés kapcsán 3 végzett, négy 2015-ben fokozatot szerző és további 2 PhD hallgató témavezetője. 

Szakma társasági és szakmapolitikai tevékenysége: 
 Kutatási tevékenysége mellett különös hangsúlyt fektet a szakorvosképzés minőségének fejlesztésére, mely indíttatásból kollégáival megalapította a Fiatal Sebészek Szekcióját (FiSeSz), melynek 3 éve elnöke és ezzel az éves kongresszusok elnöke is egyben. A FiSeSz támogatására létrejött alapítvány kuratóriumának elnöke. Mentori feladatokat lát el jelenleg 3 sebészeti szakorvosképzésben részt vevő kolléga kapcsán. A Semmelweis Egyetem Klinikai Bizottságának tagja. Számos (összesen 15) hazai és nemzetközi társaság tagja, melyek közül vezetőségi (Magyar Gasztroenterológiai Társaság, FIGAMU), illetve tisztviselői szerepet tölt be a Magyar Sebész Társaságban pénztárosként, a FiSeSz elnökeként, az ESSR alelnökeként.  Az Interacademical Medical Panel (IAMP) – Young Physician Leadership szekciója alumni tagjának választották 2014-ben.

Dr. Szűcs Attila

Dr. Szűcs Attila

Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Szakterület: Fog és szájbetegségek szakorvosa , Szájsebészet


kép forrása

Dr. Tamási Lilla

Dr. Tamási Lilla

Pulmonológiai Klinika

A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikán 1997 óta dolgozom fekvőbeteg osztályon és a járóbeteg ellátásban, illetve azóta aktívan részt veszek a medikusoktatásban is. 2009-ben önálló fekvőbeteg osztály vezetésére kaptam felhatalmazást, azóta osztályvezetőként dolgozom. Emellett a légzésfunkciós laboratórium vezetője vagyok. Szívesen foglalkozom TDK-s és PhD hallgatókkal.

Az országban egyedülálló Semmelweis Egyetem Terhes Asztma Szakambulancia egyik alapítója, és 2006 óta vezetője vagyok. Az ambulancián az egész országból érkező légúti allergiás betegek ellátását végezzük a terhesség és szoptatás ideje alatt.


Végzettség

1997-ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán

Tudományos fokozatok

Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola, Légzőszervrendszeri megbetegedések program 2006 PhD.

Habilitáció kelte: 2014.06.30.

Semmelweis Egyetem Tudományág: orvostudomány; Szakterület: pulmonológia

 

Kutatási témák

Asztma, COPD, Asztma terhességbenMentori motiváció

 

Szeretek oktatni, szeretek fiatalokkal foglalkozni, szívesen segítek a medikusoknak a pályakezdés nehézségeinek leküzdésében.

Dr. Terebessy Tamás

Dr. Terebessy Tamás

Ortopédiai Klinika Gyerekosztály

Szakterület: Gyermekortopédia, Infantilis cerebrális paresis

Forrás

Dr. Terebessy Tamás Szegeden és Budapestben végezte tanulmányait, orvosi diplomáját 1997-ben szerezte meg a Semmelweis Egyetemen. Ortopédiai szakvizsgát 2005-ben szerzett Budapesten. 1997-óta dolgozik a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján, 2005-óta egyetemi tanársegédként dolgozik a klinika gyermekortopédiai osztályán. Szakmai tudását Dr. Szőke György és Dr. Kiss Sándor mellett dolgozva mélyítette el.

A Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézetében végezte PhD tanulmányait 1998-2000-ig, ahol molekuláris biologiai metodikai ismeretekre tett szert. A kutatáson kívül számos hazai és külföldi kongresszuson vett részt, több hazai és külföldi folyóiratban megjelent közlemény szerzője.

Fő tevékenységi területe a gyermekortopédia, ezen belül is a gyermekkori csípő- és lábbetegségek ellátása. Az utóbbi időben elsődleges érdeklődési területévé vált a spasztikus betegek ellátása és ortopédiai gondozása, melynek korszerű elméletét külföldi centrumokban sajátította el. Ezen belül rendszeresen végez csípő rekonstrukciós műtéteket, többszörös lágyrészműtéteket, valamint a spasztikus izomtónus csökkentésére Botox (Botulinum A toxin) kezeléseket.

Tanulmányok

Gimnáziumi tanulmányok: 1986 -1990: Katona József Gimnázium, Kecskemét

Egyetemi tanulmányok: 1991 -1997: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kara

Egyetemi diploma: 1997: Általános orvosi diploma („summa cum laude”),

Egészségügyi Menedzser
2000-2002: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ
Szakoklevél (2002.) – “cum laude”

Posztgraduális

1997-2005: Ortopédia szakképzés

Szakvizsga: 2005: Ortopédia szakvizsga „kiválóan megfelelt” eredménnyel.

Nyelvtudás:
Felsőfokú angol nyelvismeret
Középfokú német nyelvismeret

Díjak, ösztöndíjak

 

1996. Humsirc ösztöndíj (1 hó) – University of Innsbruck, Department of Orthopaedics, Austria
2000. Best Young Author – ERA/EDTA Congress
2000. Magyar Vese Alapítvány (3 hó) – University of Aarhus, Department of Endocrinology, Denmark
2007-2009. EPOS Marie-Curie Actions Instructional Course on Paediatric Orthopaedics, Vienna, Helsinki, Marseille, Tel Aviv (4 x 1 hét)
2010. Erasmus Oktatói Mobilitás (2 hét)
Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford Gait Laboratory
2011. European Injection Technique Training Course
Botulinum toxin type A for the treatment of cerebral palsy

 

• Spasztikus gyermekek járóképességének vizsgálata, műtéti beavatkozások eredményeinek értékelése

• Spasztikus betegek kezelése Botulinum A toxinnal, eredmények értékelése

• 3D járásanalitikai vizsgálatok ortopédiai betegségekben

• A dongaláb kezelése Ponseti technikával – eredmények, recidiva management

• Veleszületett csípőficam kezelésének hosszútávú értékelése

• Adolescens idiopathiás scoliosis biomechanikai vizsgálata

• A gyermekkori flexibilis lúdtalp kezelésének klinikai és biomechanikai elemzése


Prof. Dr. Tretter László

Prof. Dr. Tretter László

Orvosi Biokémiai Intézet

intézetigazgató, egyetemi tanár

Végzettség:

Általános orvos

Tudományos fokozat:

D.Sc.

Intézeti tagság kezdete:

1980. április 1.

Jelenlegi beosztása:

Egyetemi tanár, intézetigazgató

Korábbi munkahelyek:

Országos Közegészségügyi Intézet

Tudományos közéleti tevékenység:

Tag: ISN, ESN, SFN, MIT

Egyetemi közéleti tevékenység:

Kari tanácsi, Egyetemi Tanácsi Tagság

Hosszabb külföldi tanulmányút:

1982-83 Anglia Manchester, Lajtha László

1991 Anglia King’s College, London,

1998 Németország, Manz Gutenberg Universitat

Tudományos érdeklődés:

Reaktív oxigénszármazékok és sejtműködés kapcsolata. Mitokondriumok biokémiája

Kiemelt közlemények:

Tretter L, Ádám-Vizi V. Early events in free radical-mediated damage of isolated nerve terminals: effects of peroxides on membrane potential and intracellular Na+ and Ca2+ concentrations. J Neurochem. 1996

Tretter L, Chinopoulos C, Ádám-Vizi V. Plasma membrane depolarization and disturbed Na+ homeostasis induced by the protonophore carbonyl cyanide-p-trifluoromethoxyphenyl-hydrazon in isolated nerve terminals. Mol Pharmacol. 1998 Apr;53(4):734-41.

Chinopoulos C, Tretter L, Ádám-Vizi V. Depolarization of in situ mitochondria due to hydrogen peroxide-induced oxidative stress in nerve terminals: inhibition of alpha-ketoglutarate dehydrogenase. J Neurochem. 1999 Jul;73(1):220-8.

Chinopoulos C, Tretter L, Rózsa A, Ádám-Vizi V. Exacerbated responses to oxidative stress by an Na(+) load in isolated nerve terminals: the role of ATP depletion and rise of [Ca(2+)](i). J Neurosci. 2000 Mar 15;20(6):2094-103.

Tretter L, Ádám-Vizi V. Inhibition of Krebs cycle enzymes by hydrogen peroxide: A key role of [alpha]-ketoglutarate dehydrogenase in limiting NADH production under oxidative stress. J Neurosci. 2000 Dec 15;20(24):8972-9. IF:8.502

Sipos I, Tretter L, Ádám-Vizi V. Quantitative relationship between inhibition of respiratory complexes and formation of reactive oxygen species in isolated nerve terminals. J Neurochem. 2003 Jan;84(1):112-8.

Tretter L, Ádám-Vizi V. Generation of reactive oxygen species in the reaction catalyzed by alpha-ketoglutarate dehydrogenase. J Neurosci. 2004 Sep 8;24(36):7771-8.kép forrása

Prof. Dr. Túry Ferenc

Prof. Dr. Túry Ferenc

Magatartástudományi Intézet

Szakterület: Pszichiátria , Pszichoterápia , Neurológia


Fotó: D.Kiss Balázs

Dr. Vág János

Dr. Vág János

Konzerváló Fogászati Klinika

1995-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. Fog- és szájbetegségek illetve Konzerváló és Fogpótlástani szakvizsgát szereztem 1997-ben és 2006-ban. A Konzerváló Fogászati Klinikán részt veszek a fogorvostanhallgatók és rezidensek gyakorlati és elméleti képzésében. Kutatásaim felölelik az állatkísérleti modelleket, a sejtbiológiai és humán klinikai vizsgálatokat. Fő érdeklődési területem az orofacialis képletek vérkeringés szabályozása és regenerációja.


Végzettség

fogorvos

 

Tudományos fokozatok

2003: PhD

 

Kutatási témák

A szájképletek regenerációja különös tekintettel a fogbélre, a parodontiumra és a nyálmirigyekre. Vérkeringés, angiogenezis.

 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

2003-2005 Dublin Dental School & Hospital, Trinity colleges, Írország


Mentori motiváció

A Fogorvostudomány területén kimagasló teljesítményt nyújtani speciális kihívás, tekintettel arra, hogy egy jó fogorvos klinikusnak mind gyakorlati, mind elméleti-és kutatási téren jól kell teljesíteni. Végzés után még rengeteg gyakorlati óra szükséges, ami mellett különösen nehéz elmélyedni a tudományban. Ez sajnos sokszor válaszút elé állítja a hallgatókat, ami az Egyetem és a Kar számára a tehetségek elvesztését jelenti. Én abban szeretnék segíteni, hogy felhasználva a gyakorlati és elméleti tapasztalatomat, a tehetséges hallgatók megállják helyüket mindkét területen és hosszútávú perspektívát lássanak az egyetemi létben.

Dr. Vannay Ádám

Dr. Vannay Ádám

I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Beosztás:SE- MTA Gyermekgyógyászati és Nefrológiai Kutatólaboratórium vezetője, Tudományos főmunkatárs

Tudományos fokozat:MD. Ph.D

Szakterület: Nefrológia , Gasztroenterológia


Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Dr. Vásárhelyi Barna

Dr. Vásárhelyi Barna

Laboratóriumi Medicina Intézet

Laboratóriumi Medicina Intézet


Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

Prof. Dr. Zelkó Romána

Prof. Dr. Zelkó Romána

Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

2005-től az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet igazgatója, 2007-től az Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottságának társelnöke, 2010-től az Egyetem Habilitációs Bizottságának tagja, a Gyógyszertudományok Doktori Iskola törzstagja, 2016-tól a BME OGDI (Kémia és Vegyészmérnöki Tudományok) Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács teljes jogú külső tagja, az MTA Kémiai Doktori Bizottság tagja, 2013. július 1-től a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja.

Végzettség

gyógyszerész, gyógyszertechnológus-minőségbiztosítási- klinikai gyógyszerészet- gyógyszerellátási gyógyszerészet szakgyógyszerész

 

Tudományos fokozatok

1993: dr. univ.

1996: Ph.D.

2003: Dr. Habil.

2008: D.Sc.


Kutatási témák

A segédanyag-öregedéssel együtt járó molekulaszerkezeti változások vizsgálata a gyógyszerforma fizikai stabilitásával összefüggésben. Polimer gyógyszerhordozók mikro- és makroszerkezete közötti összefüggések feltárása, a segédanyag-kiválasztás optimalizálása a preformuláció során. Korszerű polimer alapú gyógyszerhordozó rendszerek szerkezet-vizsgálata, összefüggésben a rendszer funkciójával és stabilitásával. Individuális klinikai terápia biztosítása innovatív technológiákkal


Hosszabb külföldi tanulmányutak

1996: Laboratory of Pharmaceutical Technology, University of Gent, Belgium

1997-98: Laboratory of Pharmaceutical Technology, University of Gent, Belgium


Mentori motiváció

Olyan szakemberek képzése, akik az őket foglalkoztató két legnagyobb munkaerő-piaci ágazatban, mind az egészségügyben, mind a gyógyszeriparban megállják a helyüket. Meggyőződésem, hogy csak megalapozott elméleti és gyakorlati ismerettel rendelkező, azt szintetizálni képes, felkészült szakemberek tudnak egy gyorsan változó, kihívásokkal teli környezethez alkalmazkodni az aktuális munkakörben. Ezért fő célom a tudás átadása mellett az ismeretekre nyitott szemléletmód kialakítása, az értékek felismerése és elismerése, a tisztesség szabadságának életformává tétele.

Dr. Zsidegh Petra

Dr. Zsidegh Petra

I. sz. Gyermekklinika Anyagcsere Szűrő- és Diagnosztikai Központ

Csecsemő- és gyermekgyógyász képzésemet a medikus évek alatt szerzett jó benyomásaim után, az I.sz. Gyermekklinikán végeztem. Három gyermek édesanyja vagyok, a család és a hivatás egyensúlyára törekszem. 2015 óta a veleszületett anyagcsere betegségek diagnosztikájával foglalkozom. Klinikusi munkámból a krónikus beteg gyermekek gondozása, a rájuk való odafigyelés és segítségnyújtás a legtöbb öröm forrása.

Végzettség

Általános orvos, Orvosbiológus-mérnök, Csecsemő- és gyermekgyógyász

 

Tudományos fokozatok

2008: Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, PhD


Mentori motiváció

A mentorsággal tehetséges fiatal orvosoknak szeretnék irányt és példát mutatni abban, hogy gyógyító munkájuk során megtalálják saját egyensúlyukat, kötődésüket a hivatáshoz és a családhoz. Ez az állapot nem kétszeres terheltséget, hanem állandó erőforrást és töltekezést jelent a mindennapokban. Mint szakmai önéletrajzom is mutatja, klinikusként dolgozom, egy nagyon értékes csapatban. A közvetlen kollegáimtól kapott szeretet, kritika és figyelem nélkül szintén kevesebb lennék. Szeretném, ha a jövő orvos generációja nem a tehetsége és sikere mellett kiégett, keserű, magányos emberek csoportja, hanem az otthoni fészekben, munkahelyi környezetben kapott szeretetet és a mindennapi élet szervezése során megtanult hatékonyságot a betegellátásban is felhasználó, munkáját szerető közösség lenne.

Kapcsolódó honlapok