A program

Az egyetem Szenátusa az egyetem tehetséges hallgatóinak felkutatására és folyamatos gondozására az egyetem korábbi professzoráról, Kerpel-Fronius Ödönről elnevezett tehetséggondozó programot hozott létre.

A programban az egyetem Kiválósági Listáján szereplő magyar és idegen nyelvű hallgatók közül azok vehetnek részt, akiket az egyetem Tehetséggondozó Tanácsa személyes elbeszélgetés alapján arra méltónak tart. Az egyetem Kiválósági Listájára tanulmányi, tudományos és egyéb kiemelkedő teljesítményeket összefoglaló pályázattal az egyetem adott évfolyamán tanuló 35 éven aluli hallgatóinak kb. 5%-a kerülhet fel.

Képzést gazdagító formák a Kiválósági Listáról a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programba bekerült hallgatók és fiatal oktatók számára

  • Az egyetem gondoskodik a kiemelkedően tehetséges hallgatói és fiatal oktatói számára személyes mentorok kijelöléséről, legkiválóbb oktatói és kutatói, kiváló TDK és PhD témavezetői közül. Ennek elősegítésére az egyetem felállítja mentorbázisát és megteremti annak a lehetőségét, hogy e mentori munka oktatási feladatként "elszámolható" legyen.
  • A mentorok javaslatot tehetnek az egyetemnek a gondjukra bízott kiemelkedően tehetséges hallgató speciális tanmenetére. Az egyetem a kiemelkedően tehetséges hallgatói számára biztosítja a Központi Könyvtár összes elektronikus adatbázisához való távolsági kapcsolatot (e-könyvtár).
  • Az egyetem a kiemelkedően tehetséges hallgatói és fiatal oktatói számára ösztöndíjat alapít.
  • Az egyetem segíti a kiemelkedően tehetséges hallgatói és fiatal oktatói külföldi tapasztalatszerzését, őket a Tehetséggondozó Tanács tapasztalataikról beszámoltatja.
  • Az egyetem rendszeres lehetőséget biztosít a kiemelkedően tehetséges hallgatók és fiatal oktatók, valamint mentoraik találkozására.
  • A kiemelkedően tehetséges hallgatókat és fiatal oktatókat az egyetem Tehetséggondozó Tanácsa rendszeresen beszámoltatja tevékenységükről.
  • Az egyetem különös és személyre irányuló gondot fordít arra, hogy kiemelkedő tehetségű hallgatói az egyetem oktatói karába kerüljenek.
  • Az egyetem kiemelkedő tehetségű fiatal oktatóit reguláris oktatási és adminisztratív terhelésük mérséklésével kutatásaik végzését és hasznosítását segítő többlet lehetőségekhez juttatja.
  • Az egyetem Tehetséggondozó Tanácsa figyelemmel kíséri kiemelkedő tehetségű fiatal oktatói PhD tanulmányait, tőlük a PhD fokozat teljesítéséhez kimagasló publikációs tevékenységet kíván meg, a formálisan elegendő kritériumoknál többet követel.

Kapcsolódó honlapok